Od czystości do ekologii ludzkiej. Wkład do argumentacji etycznej

Main Article Content

Antoni Bartoszek

Abstrakt

Kategoria „czystości” w sensie moralnym, a szczególnie w obszarze ludzkiej seksualności jest dziś postrzegana ambiwalentnie. Z jednej strony stale ma swoją wartość antropologiczno-etyczną, z drugiej jednak strony jest coraz mniej rozumiana, a nawet oskarżana o nieaktualność i nienaukowość. Niniejszy artykuł stanowi próbę wykazania, że to co dotychczas kryło się pod pojęciem „czystości seksualnej”, można – pod pewnymi warunkami – zastąpić kategorią „ekologii ludzkiej”. Mostem łączącym „czystość seksualną” z „ekologią ludzką” może być (tego starają się dowieść niniejsze analizy) pojęcie „integracji seksualnej”. Prowadzone tu rozważania wykazują adekwatność terminu „ekologii ludzkiej” w obszarze argumentacji etycznej, dotyczącej ludzkiej płciowości. Jednak termin ten zachowa swoją głębię (i nie będzie oskarżony o powierzchowność) tylko wówczas, gdy będzie zawierał wymiar teologiczny, nie tylko protologiczny, ale także chrystologiczny oraz eschatologiczny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Antoni Bartoszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Teologiczny

Antoni Bartoszek – prezbiter archidiecezji katowickiej, teolog moralista; profesorUniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Teologicznego; równocześniekapelan w Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Autor i redaktorkilku książek naukowych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z teologiimoralnej społecznej, bioetyki, etyki seksualnej, nauk o rodzinie.

Bibliografia

 1. Magisterium of the Church
 2. Benedict XVI (2009), Encyclical Letter Caritas in Veritate, on Integral Human Development in Charity and Truth.
 3. Benedict XVI (2011), Address during the visit to Bundestag in Berlin. Catechizm of the Catholic Church (1994).
 4. Congregation for the Doctrine of the Faith (1987), Donum Vitae: Instruction on Respect for Human Life in Its Origin and on the Dignity of Procreation.
 5. Congregation for the Doctrine of the Faith (2008), Dignitas Personae: Instruction on Certain Bioethical Questions.
 6. Francis (2015), Encyclical Letter Laudato Si on Care for our Common Home.
 7. John Paul II (1986), The Redemption of the Body and Sacramentality of Marriage (Theology of the Body).
 8. John Paul II (1991), Encyclical Letter Centesimus Annus.
 9. John Paul II (1995), Encyclical Letter Evangelium Vitae, on the Value and Inviolability of Human Life.
 10. Paul VI (1968), Encyclical Letter Humanae vitae, on the Regulation of Birth.
 11. Source literature
 12. Augustyn J. (1995), Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności, Kraków.
 13. Bartoszek A. (2014), Moralne aspekty stosowania środków antykoncepcyjnych (z uwzględnieniem sytuacji szczególnych), in: Rodzina miłością wielka (?), ed. W. Surmiak, Katowice, p. 226-245.
 14. Brusiło J. (2016), Arka Noego jako teologicznomoralny archetyp zmagań człowieka z przyrodą i zmianami klimatycznymi, “Teologia i Moralność” 11(1), p. 29-45.
 15. Ejtminowicz N., Urban K., Zięba A. ed. (2016) Ekologia prokreacji, Kraków.
 16. Fijałkowski W. (2001), Ekologia rodziny, Kraków.
 17. Gadzinowski J. (2017), Poczęcie naturalne, in vitro i ‘NaPro, “Teologia i Moralność” 12(2), p. 127-139.
 18. Grzelak S. (2006), Profi laktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce, Warszawa.
 19. Jurczyk B. (2016), Bezdroża ekologii – chrześcijańska krytyka współczesnych nurtów ekologii, “Teologia i Moralność” 11(1), p. 17-28.
 20. Kopera E. (2010), NaProTechnology – ekologia kobiecego cyklu, “Życie i Płodność” 4(2), p. 89-93.
 21. Marcol A. (1998), Etyka życia seksualnego, Opole.
 22. Piacenza M. (2019), https://ekai.pl/kard-piacenza-spowiedz-jedyna-ekologia-duszy/ [accessed: 14.07.2019].
 23. Szafulski A. (2016), Ekologiczna perspektywa we współczesnym nauczaniu Magisterium, “Teologia i Moralność” 11(1), p. 47-58.
 24. Wojtyla K. (1993), Love and Responsibility, translated by H.T. Willetts, San Francisco
 25. Wyrostkiewicz M. (2016), Ekologia ludzka jako poszerzona perspektywa ekologiczna, “Teologia i Moralność” 11 (1), p. 59-69.