Kryzys w Kościele a problem cnoty w życiu chrześcijańskim

Main Article Content

Tomasz Kraj

Abstrakt

Jesteśmy świadkami kryzysu w niemieckim Kościele. Rozważane są propozycje porzucenia tradycyjnej nauki Kościoła o ludzkiej seksualności i przyjęcia norm nawiązujących do modnych dziś na Zachodzie ideologii, takich jak gender i LGBT, oraz większej „wolności” seksualnej. Te nowe propozycje stanowią część tzw. drogi synodalnej. Powstają pytania o przyczyny kryzysu. Autor widzi wśród nich pominięcie zagadnienia cnoty w postępowaniu moralnym chrześcijanina oraz oparcie się na niewłaściwej (co widać zwłaszcza w przypadku roztropności) intelektualistycznej koncepcji cnoty odwołującej się do Immanuela Kanta. W koncepcji tej świadomość powinnego dobra moralnego wystarcza do jego realizacji. Koncepcja ta pomija znaczenie ludzkich pragnień i skłonności w działaniu moralnym i prowadzi do sytuacji, w której pomimo wiedzy człowiek nie jest w stanie zrealizować poznanego dobra. Wina za ten stan rzeczy jest przypisywana moralnym zobowiązaniom, które jako niedające się zrealizować należałoby porzucić. Autorem innego, realistycznego opisu cnoty jest św. Tomasz z Akwinu. Pomocą w rozwiązaniu współczesnych problemów moralnych jest ponowna refleksja nad realistyczną koncepcją cnoty i jej rolą nie tylko w wypełnianiu chrześcijańskiego powołania, ale także w chrześcijańskim wychowaniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia
Biogram autora

Tomasz Kraj, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny

Tomasz Kraj – kapłan archidiecezji krakowskiej, profesor UPJP II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Życia na Wydziale Teologicznym tej uczelni. Zainteresowania naukowe to bioetyka w jej wersji teologicznej, etyka cnoty, prawo naturalne.

Bibliografia

 1. Cessario R., The Moral Virtues and Theological Ethics, Notre Dame, Indiana 2009.
 2. Cross R., Thoma D., The Collapse of Ascetical Discipline and Clerical Misconduct: Sex and Prayer, “Linacre Quarterly” 1 (2006), p. 1-116.
 3. Hildebrand D. von, Christian Ethics, New York 1953.
 4. Kraj T., Granice genetycznego ulepszania człowieka (Accepted limits of genetic enhancement in humans), Kraków 2010.
 5. Lafrance J., Un chemin de confi ance: Thérèse de Lisieux, Paris 1997.
 6. MacIntyre A., A Short History of Ethics, London 1991.
 7. Melina L., Noriega J., Pérez-Soba J.J., Camminare nella Luce dell’Amore. I fondamenti della morale cristiana, Siena 2008.
 8. Pieper J., Living the Truth, San Francisco 1989.
 9. Simon Y.R., The Defi nition of Moral Virtue, New York 1986.
 10. Slade F., Was Ist Aufklärung? Notes on Maritain, Rorty, and Bloom With Thanks But No Apologies to Immanuel Kant, in: The Common Things: Essays on Thomism and Education, ed. D. McInerny, Washington D.C. 1999.
 11. The New American Bible, Revised Edition, http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/ [accessed: 11.02.2020].
 12. Anon, prudence, https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/prudence [accessed: 11.02.2020].
 13. Ballinger Fletcher Z., German bishops’ general secretary: The church should not fear the ‘synodal way’, https://www.americamagazine.org/faith/2019/11/21/german-bishops-general-secretary-church-should-not-fear-synodal-way [accessed: 11.02.2020].
 14. Górny G., Biskupi ukraińscy wysłali do biskupów niemieckich „braterskie upomnienie” w sprawie drogi synodalnej (the Ukrainian bishops sent to German bishops „fraternal admonition” in what concerns synodal way), https://wpolityce.pl/kosciol/485900-braterskie-upomnienie-doniemieckich-biskupow [accessed: 11.02.2020].
 15. Górny G., Komunistyczna agentura od lat niszczy Kościół od wewnątrz (The communist agents have ruined the Church from inside for years), https://www.pch24.pl/grzegorz-gorny--komunistycznaagentura-od-lat-niszczy-kosciol-od-wewnatrz,62525,i.html [accessed: 11.02.2020].
 16. Kycia T., Kard. Marx: Zmienimy moralność seksualną. To nasza droga (Kard. Marx: We are changing sexual morality. This is our way), https://www.fronda.pl/a/kard-marx-zmienimy-moralnosc-seksualna-to-nasza-droga,123784.html [accessed: 11.02.2020].
 17. Luxmoore J., German Catholics complete fi nal preparations for ‘synodal way’, https://www.ncronline.org/news/world/german-catholics-complete-fi nal-preparations-synodal-way [accessed: 11.02.2020].
 18. Mańkowski M., Biskup Tadeusz Pieronek o pedofi lii: Była, jest i będzie. Żadna siła nie powstrzyma człowieka (Bishop Thaddeus Pieronek about pedophile: It was, it is and it will be. There is no power to stop a man), https://natemat.pl/50469,biskup-tadeusz-pieronek-o-pedofi lii-byla-jest-ibedzie-zadna-sila-nie-powstrzyma-czlowieka [accessed: 11.02.2020].