Czy istnieje możliwość przełożenia personalizmu na praktykę badań psychologicznych? Przykład jakości relacji seksualnej w małżeństwie

Main Article Content

Magdalena Biolik - Moroń

Abstrakt

Dzisiaj możemy obserwować kryzys relacji seksualnych między mężczyzną a kobietą. Są one często skoncentrowane na sobie, nietrwałe i oderwane od relacji małżeńskiej. Tą prawidłowość można dostrzec w badaniach nad satysfakcją seksualną, które nie uwzględniają aspektu relacyjnego i są skupione na jednostce. Autor artykułu pragnie zaproponować skalę personalnego postrzegania małżonka, która oparta jest na personalizmie chrześcijańskim i na teologii ciała a ma za zadanie uwzględnić relacyjny aspekt współżycia seksualnego. Jest to propozycja narzędzia, które może wzbogacić badania nad seksualnością człowieka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia
Biogram autora

Magdalena Biolik - Moroń, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Teologiczny

Magdalena Biolik-Moroń mgr teologii i mgr psychologii. Studentka studiów teologicznych III stopnia w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Bibliografia

  Anderson C., Granados J. (2009), Wezwani do miłości, tłum. M. Romanek, Warszawa.
  Benedykt XVI, (2006) Encyklika Deus caritas est, Kraków.
  Benedykt XVI (2007), Sacramentum caritatis, Poznań.
  Paweł VI (1999), Encyklika Humanae vitae, Wrocław.
  Davis D. and colleagues (2006), «I can’t get no satisfaction»: Insecure attachment, inhibited sexual communication, and sexual dissatisfaction, „Personal Relationships”, 13, 465-483.
  Hadjadj F. (2013), Kobieta i mężczyzna. O mistyce ciała, tłum. M. Nowak, Poznań.
  Jan Paweł II (2011), Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin.
  Jan Paweł II (2000), Adhortacja Familiaris consortio, Wrocław.
  Jan Paweł II (1998), Encyklika Veritatis splendor, Wrocław.
  Kieniewicz P. (2018), Małżeński labirynt, Warszawa.
  Kopycki P. (2013), Elementarz teologii ciała według Jana Pawła II, Częstochowa.
  Lawrence E., Pederson A., Bunde M. and all (2008), Objective Ratings of Relationship Skills across Multiple Domains as Predictors of Marital Satisfaction Trajectories, „Journal of Social and Personal Relationships” 25(3), 445-466.
  Meston C., Trapnell P. (2005), Development and Validation of a Five-Factor Sexual Satisfaction and Distress Scale for Women: The Sexual Satisfaction Scale for Women (SSS-W), „The Journal of Medicine”, vol. 2, 66-81.
  Nomejko A., Dolińska-Zygmunt G. (2014), The Sexual Satisfaction Questionnaire – psychometric properties, „Polish Journal of Applied Psychology”, vol. 12 (3), 105-112.
  Sałasińska A., Zawiłowski G., Mateńka W., Lew-Starowicz Z. (2012), Sexuality and selected personality traits in female students who choose to specialize in sexology, „Sexological Review” 8, 3/31, 17-22.
  Semen Y. (2012), Seksualność według Jana Pawła II, tłum. Z. Denkowska, J. Urbaniak, Poznań.
  Ślipko T. (2005), Zarys etyki szczegółowej. Etyka osobowa, Kraków.
  West C. (2008), Teologia ciała dla początkujących, tłum. M.J. Kaniewscy, Warszawa.
  West C. (2011), Eros i agape. Miłość, która daje szczęście, tłum. A. Skucińska, Kraków.
  Wojtyła K. (1982) Miłość i odpowiedzialność, Lublin.