Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofi a polityczna w dyskursie potocznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź–Warszawa 2018, ss. 212. ISBN 978

Main Article Content

Andrzej Dziuba

Abstrakt

Recenzja. Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofi a polityczna w dyskursie potocznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź–Warszawa 2018, ss. 212. ISBN 978

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Recenzje