Sprawozdanie z 54. Tygodnia Eklezjologicznego zorganizowanego przez Koło Naukowe Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
PDF

Słowa kluczowe

Ecclesiology
Holiness

Jak cytować

Pierzchała, M. (2022). Sprawozdanie z 54. Tygodnia Eklezjologicznego zorganizowanego przez Koło Naukowe Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Teologia I Moralność, 17(2(32), 395–399. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.24

Abstrakt

This report is an account on the 54th Ecclesiological Week organised by the Academic Theological Society of the John Paul II Catholic University of Lublin, which took place on 17-19.05.2022.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.24
PDF