Transhumanistyczna koncepcja szczęścia postczłowieka – krytyczna analiza wybranych aspektów

Main Article Content

Marek Wójtowicz

Abstrakt

Transhumanizm przedstawia wizję ewolucji natury ludzkiej. Ewolucja ta dokona się za sprawą rozwoju technologicznego. Jej zwieńczeniem będzie postczłowiek, który ma osiągnąć nie tylko niewyobrażalnie wysoki poziom intelektualny i możliwość cybernieśmiertelności, ale także uzyskać maksymalne szczęście. Celem przedstawionych badań była próba sprecyzowania nie całkiem klarownej idei postczłowieka oraz krytyczne odniesienie się do perspektyw jego szczęśliwej egzystencji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójtowicz, M. (2022). Transhumanistyczna koncepcja szczęścia postczłowieka – krytyczna analiza wybranych aspektów. Teologia I Moralność, 17(1(31), 9-18. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.1
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marek Wójtowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Polska

Marek Wójtowicz – dr hab., filozof, prof. UŚ; członek Instytutu Filozofii UŚ; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu filozofii, psychologii, nauk o rodzinie; zainteresowania naukowe: filozofia religii, antropologia filozoficzna, filozoficzne podstawy badań nad rodziną.

Referencje

 1. Agatonović, Miloš. 2018. The Case of Transhumanism: the Possibility of Application of Nietzsche’s Ethics and Critique of Morality Today. Philosophy and Society 29,3, 429-439.
 2. Bocheński, Józef. 1992. Sto zabobonów. Kraków: Wydawnictwo Philed.
 3. Bostrom, Nick. 2005. Transhumanist Values. W: Ethical Issues for the Twenty-First Century, red. Frederick Adams, 3-14. Charlottesville: Philosophical Documentation Center Press.
 4. Brown, Mike. 2017. Why This Aging Expert Thinks First 1,000-Year-Old Person Is Already Alive. Dostęp: 9.03.2022. https://www.inverse.com/article/38962-why-aubrey-de-grey-thinks-the-first-1-000-year-old-person-is-alive.
 5. Cannon, Lincoln. 2017. Mormonism Mandates Transhumanism. W: Religion and Human Enhancement. Death, Values, and Morality, red. Tracy J. Trothen i Calvin Mercer, 49-66. London: Palgrave Macmillian.
 6. de Gray, Aubrey. 2003. An Engineer’s Approach to the Development of Real Anti-Aging Medicine. Science of Aging Knowledge Environment, 1. Dostęp: 9.03.2022. https://www.science.org/doi/10.1126/sageke.2003.1.vp1.
 7. de Gray, Aubrey. 2004. The War on Aging. W: The Scientific Conquest of Death. Essays on Infinite Lifespans, 29-45. Buenos Aires: LibrosEnRed.
 8. Humanity+ – What We Do. Dostęp: 9.03.2022. https://www.humanityplus.org/about.
 9. Klichowski, Michał. 2014. Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Klichowski, Michał. 2015. Czy nastaje zmierzch edukacji? Kilka refleksji na marginesie koncepcji cyborgizacji. W: Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty, red. Jacek Pyżalski, 53-64. Łódź: theQ studio.
 11. Kopania, Jerzy. 2019. Projekt udoskonalenia człowieka w świetle relacyjnej koncepcji osoby. W: Ulepszanie moralne człowieka. Perspektywa fi lozofi czna, red. Piotr Duchliński i Grzegorz Hołub, 121-153. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
 12. Kurzweil, Ray. 2000. Live Forever. Dostęp: 9.03.2022. https://www.psychologytoday.com/intl/articles/200001/live-forever.
 13. Kurzweil, Ray. 2013. Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, tłum. Eliza Chodkowska i Anna Nowosielska. Warszawa: Kurhaus Publishing Kurhaus Media.
 14. Łepkowski, Jerzy. 2017. Transhumanizm – nowa religia? Dostęp: 9.03.2022. https://www.research-gate.net/publication/326915120_Transhumanizm_-_nowa_religia.
 15. Misztal, Dawid. 2017. Religijne aspekty transhumanizmu. W: Granice sacrum. Wymiary religijności w myśli współczesnej, red. Paweł Grabarczyk i Tomasz Sieczkowski, 135-156. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. More, Max. 2010. True Transhumanism. A Reply to Don Ihde. W: H±. Transhumanism and Its Critics, red. Gregory R. Hansell i William Grassie, 136-146. Philadelphia: Metanexus Institute.
 17. Nietzsche, Friedrich. 1906-1907. Wiedza radosna, tłum. Leopold Staff. Warszawa: Jakób Mortkowicz.
 18. Tatarkiewicz, Władysław. 1990. O szczęściu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 19. Tirosh-Samuelson, Hava. 2007. Facing the Challenges of Transhumanism: Philosophical, Religious, and Ethical Considerations. Dostęp: 9.03.2022. http://transhumanism.asu.edu/pdf/2007_news_challenges.pdf.
 20. Tirosh-Samuelson, Hava. 2010. Engaging Transhumanism. W: H±. Transhumanism and Its Critics, red. Gregory R. Hansell i William Grassie, 19-51. Philadelphia: Metanexus Institute.
 21. Tomasson, Breki i Hank Pellissier. 2010. The Extropist Manifesto. Dostęp: 9.03.2022. https://extropism.tumblr.com/post/393563122/the-extropist-manifesto.
 22. Wójtowicz, Marek. 2020. Idea cybernieśmiertelności a struktura bytu ludzkiego. Logos i Ethos, 52, 135-149.