Pozostać człowiekiem w transhumanistycznym świecie
PDF (English)

Słowa kluczowe

utopia
transhumanizm
nieśmiertelność
ekstropia
sztuczna inteligencja

Jak cytować

Bugajska, A. (2022). Pozostać człowiekiem w transhumanistycznym świecie. Teologia I Moralność, 17(1(31), 61–72. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.5

Abstrakt

Biorąc pod uwagę, że transhumanistyczna wizja świata jest często przedstawiana jako pożądana dla ludzi i optymistycznie utopijna, celem artykułu jest zbadanie jednej z takich wizji, wyobrażonej przez Scotta Westerfelda w duologii Succession, aby sprawdzić, czy taki utopijny model nie zagraża przetrwaniu ludzkości. Unikając zwykłych, stricte dystopijnych i alarmistycznych scenariuszy, postmortalny i ekstropijny świat Westerfelda jest pełen wyzwań dla transhumanistycznych idei i pobudza do refleksji nad rzeczywistymi podstawami, na których miałaby się opierać przyszła komunikacja i współpraca, oraz nad granicami ulepszeń, których nie należy przekraczać, by uniknąć dehumanizacji.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.5
PDF (English)

Bibliografia

Asla, Mariano. 2018. “El Transhumanismo (TH) como ideología: ambigüedades y dificultades de la fe en el progreso.” Scio: Revista de Filosofía, 15: 63-96.

Asla, Mariano. 2020. “Transhumanismo.” In Diccionario Interdisciplinar Austral. http://dia.austral.edu.ar/Transhumanismo.

Bostrom, Nick. 2013. “Why I Want to Be a Posthuman When I Grow Up.” In The Transhumanist Reader, edited by Max More, and Natasha Vita-More, 28-53. Chichester: Wiley-Blackwell.

Bugajska, Anna. 2019. “Will Postmortal Catholics Have «The Right to Die»? The Transhumanist and Catholic Perspectives on Death and Immortality.” Forum Philosophicum 24, no. 2: 397-433. https://doi.org/10.35765/forphil.2019.2402.17.

Bugajska, Anna, and Lucas E. Misseri. 2020. “Sobre la posibilidad de una ética posthumana: propuesta de un enfoque normativo combinado.” Isegoría: Revista de Filosofía Moral y Política 63: 425-449. https://doi.org/10.3989/isegoria.2020.063.08.

Dvorsky, George. 2008. “All Together Now: Developmental and ethical considerations for biologically uplifting nonhuman animals.” Journal of Evolution and Technology 18, no. 1: 129-142.

Hauskeller, Michael. 2016. Mythologies of Transhumanism. London: Palgrave Macmillan.

Hughes, James. 2004. Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future. New York: Basic Books.

Immortality Institute. 2004. The Scientific Conquest of Death: Essays on Infi nite Lifespans. Buenos Aires: LibrosEnRed.

Kurzweil, Ray. 2006. Singularity Is Near. London: Duckworth Overlook.

Kymlicka, Will. 2011. Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights. Oxford: Oxford University Press.

Latour, Bruno. 2014. Anthropology at the Time of Anthropocene – a personal view of what is to be studied. http://sector2337.com/wp-content/uploads/2015/06/Latour_Anthropocene.pdf.

More, Max. 2013. “The Philosophy of Transhumanism.” In The Transhumanist Reader, edited by Max More, and Natasha Vita-More, 3-17. Chichester: Wiley-Blackwell.

More, Max, and Natasha Vita-More eds. 2013. The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future. Chichester: Wiley-Blackwell.

Roden, David. 2015. Posthuman Life: Philosophy at the Edge of Human. Oxon, New York: Routledge.

Westerfeld, Scott. 2003b. The Killing of Worlds. New York: Tor.

Westerfeld, Scott. 2003a. The Risen Empire. New York: Tor.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Teologia i Moralność są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Teologia i Moralność udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych w Teologii i Moralności pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.