Ein auf christlichen Werten basierendes Familienmodell

Main Article Content

Krystian Podgórni

Abstrakt

Rodziny opierające się na wartościach chrześcijańskich napotykają dziś wiele wyzwań, można nawet powiedzieć, że w niektórych krajach są zagrożone. Rze­czywistość postmodernistyczna, nasycona antywartościami zaszczepionymi z wielką siłą przez liberalizm moralny, relatywizm aksjologiczny i neomarksizm, stawia przed takim modelem rodziny wiele przeszkód. Przede wszystkim silne jest dążenie do zdewaluowa­nia pozycji i roli mężczyzny-ojca w rodzinie w stosunku do żony i dzieci. To samo można zauważyć w próbach podważania roli rodziców w stosunku do dzieci oraz w deprecjono­waniu i relatywizacji pojęcia „rodzina". Rozbicie modelu rodziny opartego na wartościach chrześcijańskich prowadzi do roz­padu rodziny w świecie rzeczywistym. Rodzina oparta na wartościach chrześcijańskich uznaje nauczanie Jezusa za drogowskaz, a nauczanie Kościoła za ich uzupełnienie w wy­pełnianiu swojej misji. Jest to misja rodziców na całe życie, a poprzez powołanie na świat ich potomstwa, staje się misją wielopokoleniową.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Podgórni, K. (2022). Ein auf christlichen Werten basierendes Familienmodell. Teologia I Moralność, 17(1(31), 173-188. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.11
Dział
Artykuły
Biogram autora

Krystian Podgórni, Erzdiözese Wien, Österreich

Krystian Podgórski – DI Mag., Priester der Erzdiözese Wien. Mitorganisator von wissenschaftlichen Konferenzen und internationalen Symposien: “Zeugnis im Dienst der Evangelisierung”; “Gemeinschaftsstrukturen der Kirche in Polen”. Autor: Seelsorge für homosexuelle Menschen in Polen.

Referencje

 1. Adamski, Franciszek. 1982. Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: PWN.
 2. Augustyn. 2015. Państwo Boże. Bd. 1. Übersetzung Tadeusz Kubicki. Kęty: Wydawnictwo Jacek Derewiecki.
 3. Baroin, Catherine. 2010. Remembering one’s Ancestors, following in their Footsteps, being like them: The Role and Forms of Family Memory in the Building of Identity. In Children, Memory, and Family Identity in Roman Culture, ed. Véronique Dasen und Thomas Späth, 19-48. Oxford: Oxford University Press.
 4. Bohdanowicz, Andrzej. 2016. Odpowiedzialne rodzicielstwo według papieża Pawła VI we współczesnym nauczaniu moralnym Kościoła. Teologia i Moralność, Bd. 11, Nr. 2, 181-190.
 5. Charta der Rechte der Familien. 1983. Rzym.
 6. Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. 2016. Stuttgart: Herder.
 7. Dyczewski, Leon. 1994. Rodzina – społeczeństwo – państwo. Lublin: KUL.
 8. Fiałkowski, Marek. 2000. Rodzina Kościołem domowym. In Teologia pastoralna, ed. Ryszard Kamiński. Bd. 1: Teologia pastoralna fundamentalna. 171-176. Lublin: KUL.
 9. Foucher, Daniel. 2002. Józef z Nazaretu – nasz Ojciec. Kalisz: Narodowe Sanktuarium św. Józefa.
 10. Grochowski, Zbigniew. 2004. „Ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka” (Δeιξω σοι την νυμjην την γυναικα του αρνιου: Ap 21,9) – mistyczne zaślubiny Chrystusa i Jego Kościoła. Studia Elbląskie, Nr. 6, 75-83.
 11. Hoła, Kazimierz. 1987. Przymierze małżeńskie w świetle nauki Pisma św. i Tradycji. Ruch Biblijny i Liturgiczny, Bd. 40, Nr. 6, 488-498.
 12. Jan Paweł II. 2005. Familiaris consortio. In Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 13. Jusiak, Roman. 2012. Wychowanie społeczne w katolickiej rodzinie. Pedagogika Rodziny, Nr. 2/1, 62-77.
 14. Kocik, Lucjan. 2013. Mistyczne i społeczne wartości pracy przy tworzeniu chleba. Studia Socialia Cracoviensia, Nr. 1 (8), 9-19.
 15. Krzywkowska, Justyna. 2013a. Prawo dziecka poczętego do narodzin w normach i nauczaniu Kościoła katolickiego. In Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy i 30-lecia pracy naukowej, ed. Mieczysław Różański und Justyna Krzywkowska. 165-172. Olsztyn UWM: Wydawnictwo KUL.
 16. Krzywkowska, Justyna. 2013b. Małżeński obowiązek ochrony życia w świetle nauczania Kościoła katolickiego. Białostockie Studia Prawnicze, 13, 67-76.
 17. Łęcicki, Grzegorz. 2011. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
 18. Majewski, Marcin. 2011. Zaślubiny w Biblii. List, Juni, 24-27.
 19. Malina, Artur. 2010. Biblia o nierozerwalności małżeństwa. Sympozjum, Jahr XIV 2010, Nr. 1(19), 9-26.
 20. Murawski, Roman. 2014. Wiara a wychowanie. Colloquia Theologica Ottoniana, Nr. 1, 59-73.
 21. Parchem, Marek. 2012. Aborcja w Starym Testamencie oraz w literaturze międzytestamentalnej. In „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi”. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin, ed. Waldemar Chrostowski und Barbara Strzałkowska. 485-509. Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich.
 22. Paweł VI. 2002. Enzyklika „Humanae vitae“. Zugriff: 17.06.2022. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/humane.html.
 23. Skrzeczko, Adam. 2009. Zadania rodziny jako Kościoła domowego. Rocznik Teologii Katolickiej, Bd. 8, 112-121.
 24. Stala, Józef. 2015. Rodzina XXI wieku w perspektywie nauczania Jana Pawła II. Polonia Sacra, Nr. 4, 155-174.
 25. Sutton, Sally C. und Paul D. Sutton. 2020. Marriage Rates in the United States, 1900-2018. Zugriff: 10.10.2021. https://www.cdc.gov/nchs/products/hestats.html.
 26. Szulist, Janusz. 2012. Służba rodzinie w ramach chrześcijańskiej koncepcji państwa. Teologia i Człowiek, Nr. 19, 211-227.
 27. Tomasz z Akwinu. 1965. Summa teologiczna. Bd. 13, q. 93, Übersetzung Pius Bełch. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.
 28. Twardziłowski, Tomasz. 2012. Zarys problematyki rodzinnej w Biblii. In Instytucja rodziny wczoraj i dziś – Perspektywa interdyscyplinarna. Bd. 2: Społeczeństwo i kultura, ed. Justyna K. Stępkowska und Katarzyna M. Stępkowska. 111-120. Lublin: Wydawnictwo UKSW.
 29. Więcławska, Anna. 2018. Rodzice jako fundament rozwoju i wychowania dziecka ku dojrzałości. Rocznik Pedagogiczny, Nr. 1, 46-55.
 30. Wygralak, Piotr. 2016. Małżeństwo i rodzina w starożytnym Kościele. Teologia i Moralność, Bd. 11, Nr. 2, 27-39.
 31. Wygralak, Piotr. 2014. Społeczne przesłanie prośby „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” w komentarzach Ojców Kościoła do Modlitwy Pańskiej. Vox Patrum, Nr. 34, Bd. 62, 551-562.
 32. Zamelski, Piotr. 2015. Karta Praw Rodziny w urzeczywistnianiu praw człowieka. Teologia i Człowiek, Bd. 29 (1), 271-291.