Ludzkie ciało i powinność moralna. Artykuł recenzyjny monografii wieloautorskiej
PDF

Słowa kluczowe

antropologia
ciało
integralność
powinność moralna

Jak cytować

Olczyk, M. (2022). Ludzkie ciało i powinność moralna. Artykuł recenzyjny monografii wieloautorskiej. Teologia I Moralność, 17(2(32), 341–362. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.20

Abstrakt

Celem artykułu recenzyjnego jest krytyczne omówienie i skomentowanie treści zawartych w monografii pt. Integralność ludzkiego ciała jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, która pod redakcją K. Smykowskiego ukazała się na rynku wydawniczym w 2022 roku. W recenzowanej publikacji przybliżono i zanalizowano dwa podstawowe znaczenia, w jakich możemy mówić o zależności wspomnianej w tytule monografii. W artykule ukazano, w jaki sposób pryncypium integralności ludzkiego ciała znajduje zastosowanie w antropologii teologicznomoralnej, bioetyce oraz w wielu innych praktycznych dyscyplinach wiedzy, takich jak: prawo kanoniczne, katechetyka pedagogika, homiletyka i nauki społeczne.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.20
PDF

Bibliografia

Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Smykowski Krzysztof. 2022. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Smykowski, Krzysztof. 2022a. Wstęp. W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 9-13. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Napora, Krzysztof. 2022. „Aleś mi utworzył ciało…” (Hbr 10,5). Integralność ludzkiego ciała w kontekście wybranych tekstów biblijnych. W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 14-42. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Hałas, Stanisław. 2022. Ciało ludzkie jako świątynia. Apogeum teologii ciała w Nowym Testamencie. W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 43-59. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Szram, Mariusz. 2022. Integralność ciała ludzkiego i granice jego naruszalności w epoce patrystycznej. W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 60-84. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Nadbrzeżny, Antoni. 2022. Integralność człowieka w świetle personalistycznej antropologii teologicznej. W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 85-107. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Smykowski, Krzysztof. 2022b. Integralność ludzkiego ciała z perspektywy teologicznomoralnej – analiza dwóch przypadków. W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 108-124. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Stokłosa, Marek. 2022. Ochrona integralności ludzkiego ciała w prawie kanonicznym.W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 125-161. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Goliszek, Piotr Tomasz. 2022. Personalistyczna koncepcja ciała człowieka jako aspekt wychowania w katechezie. W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 162-184. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Dyk, Stanisław. 2022. Chrystus nie przyniósł doktryny, lecz nowe życie. O integralności ciała ludzkiego z perspektywy homiletycznej. W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 185-206. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Butowski, Krzysztof. 2022. Norma personalistyczna a kara śmierci. W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 207-226. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Majkowski, Władysław. 2022. Integralność ludzkiego organizmu obrazem społeczności ludzkiej. W: Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła, red. Krzysztof Smykowski, 227-239. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Chrostowski, Waldemar. 2000. Ludzka cielesność jako obraz Boga, Collectanea Theologica 70(4), 5-19.

Chrostowski, Waldemar. 2021. Kim jest człowiek? U podstaw antropologii biblijnej. Studia Elbląskie 22, 261-279.

Delsol, Chantal.2017. Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność, tłum. Marek Chojnacki. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Franciszek. 2016. Adhortacja posynodalna „Amoris laetitia”.

Franciszek. 2020. Encyklika „Fratelli tutti”.

Jan Paweł II. 1979. Encyklika „Redemptor hominis”.

Jan Paweł II.1993. Encyklika „Veritatis splendor”.

Królikowski, Janusz. 2021. Nie mamy prawa milczeć. Apologia Kościoła. Kraków: Biały Kruk.

Machinek, Marian. 2021. Nowy tęczowy świat. Próba diagnozy. Pelplin: Bernardinum.

Muszala, Andrzej. 2005. Medycyna luksusowa. W: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. Andrzej Muszala, 285-288. Radom: POLWEN.

Papieska Komisja Biblijna. 2020. Czym jest człowiek? (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej. Kielce: JEDNOŚĆ. https://doi.org/10.31743/vv.12674 DOI: https://doi.org/10.31743/vv.12674

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 2017. Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia.Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Podeszwa, Paweł. 2021. Człowiek „stworzony na obraz według podobieństwa” Boga (Rdz 1,26) w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: „«Czymże jest człowiek?» (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej”. W: Fenomen tego, co ludzkie, red. Ewa Baum, Szczepan Cofta, Anna Grzegorczyk, 99-113. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Soh, Debra.2022. Gender bez emocji. Co mówi nauka o płci i tożsamości płciowej, tłum. Patryk Tuleja.Gliwice: Helion S.A.

Tomasz z Akwinu. 1980. Człowiek. W:Suma Teologiczna, tłum. Pius Bełch, t. 6, 75-84.Londyn: Veritas Foundation Press.

Wróbel, Józef. 1999. Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.