Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce za lata 2019-2022
PDF

Słowa kluczowe

teologia moralna
Stowarzyszenie Teologów Moralistów

Jak cytować

Derdziuk, A. (2022). Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce za lata 2019-2022. Teologia I Moralność, 17(2(32), 401–408. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.25

Abstrakt

The text discusses three years of activity of the Association of Moral Theologians in Poland. It points out the annual scientific meetings and other forms of scientific activity of the Association's members.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.25
PDF

Bibliografia

Ariusz Małyska, Dzieje Sekcji Teologów Moralistów Polskich w latach 1958-2000, Lublin 2001.

Ireneusz Mroczkowski, Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów z działalności w latach 2006 – 2010, https://teologiamoralna.pl/2010/10/sprawozdanie-zarzadu-stm/.

Robert Pilch, Michał Mrozek, Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Teologów Moralistów, 9-11 czerwca 2019 roku, Poznań, „Teologia i Moralność” 2019, t. 14, nr 2(26), s. 271-277.

Andrzej Derdziuk, Doroczne spotkanie Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce, „Teologia i Moralność” 2021, t. 16, nr 1(29), s. 233-235.

https://www.ekai.pl/moralisci-apeluja-o-wyeliminowania-pedofilii-z-zycia-spolecznego/.

https://www.ekai.pl/stowarzyszenie-teologow-moralistow-w-polsce-broni-dobrego-imienia-sw-jana-pawla-ii/.