Samotność człowieka jako doświadczenie osobowe. Próba typizacji zjawiska
PDF

Słowa kluczowe

samotność
osamotnienie
doświadczenie osobowe
przemiany społeczne
COVID-19

Jak cytować

Olearczyk, T. (2022). Samotność człowieka jako doświadczenie osobowe. Próba typizacji zjawiska. Teologia I Moralność, 17(2(32), 295–315. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.17

Abstrakt

Celem badawczym pracy jest ukazanie samotności jako doświadczenia osobowego człowieka z perspektywy interdyscyplinarnego ujęcia fenomenu samotności. Zjawisko to zostało zestawione z poczuciem osamotnienia i izolacji. Autorka, realizując postawiony cel badawczy, dąży do typizacji i przez to określenia specyfiki doświadczenia samotności, wyciągając wnioski pedagogiczne. Finalnie stwierdza, że samotność rozumiana w sposób pozytywny, jako świadomy wybór (a nie wykluczenie) jest konieczna do prawidłowego rozwoju człowieka, który czas interakcji z ludźmi powinien przeplatać chwilami ciszy i refleksji pojawiającej się podczas spotkań „z samym sobą”.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.17
PDF

Bibliografia

Brzezińska Małgorzata. 2011. Proaktywna starość, Warszawa: Difin.

Domeracki, Piotr. 2006a. Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Domeracki, Piotr. 2006b. Meandry filozofii samotności. W: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. Piotr Domeracki i Włodzimierz Tyburski, 15-25. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Dyczewski, Leon. 1994. Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Lublin: RW KUL.

Erikson, Erik. 2000. Dzieciństwo i społeczeństwo, tłum. Przemysław Hejmej. Poznań: Dom Wyd. Rebis.

Gadacz, Tadeusz. 2013. O umiejętności życia, Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Gajda, Janusz. 1987. Samotność i kultura. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Hanh, Thich Nhat. 2015. Cud uważności: Prosty podręcznik medytacji, tłum. Grażyna Draheim. Warszawa: Czarna Owca.

Izdebska, Jadwiga. 2014. Dziecko osamotnione w rodzinie: kontekst pedagogiczny. Białystok: Trans Humana.

Kaplan, Aryeh. 2015. Medytacja żydowska. Praktyczny przewodnik, tłum. Zbigniew Zawadzki. Warszawa: Charaktery.

Kawula, Stanisław. Józefa Brągiel i Andrzej Janke. 1999. Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kmiecik-Baran, Krystyna. 1992. Człowiek w sytuacjach samotności a poczucie osamotnienia, „Zdrowie Psychiczne”, 3-4, 95-107.

Kosiński, Paweł, 2000. Obudzić serce, Kraków: WAM.

Kramkowska, Emilia. 2016. Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Krońska, Irena. 2001. Sokrates. Warszawa: Czytelnik.

Krupa, Bożena. 2013. Samotność – znak czasu. W: Człowiek na rozdrożu. Zrozumieć, aby pomóc, red. Zbigniew Gaś, 95-112. Lublin: Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych.

Kurleto-Kalitowska, Ewa. 2016. Filozofia przemijania. Życie i śmierć w polskiej filozofii XX wieku. Kraków: Fall.

Lake, Tony. 1993. Samotność. Jak sobie z nią radzić, brak tłum. Warszawa: Książka i Wiedza.

Le Bon, Gustaw. 2007. Psychologia tłumu, tłum. Bolesław Kaprocki. Kęty: Marek Derewiec-ki.

Łopatkowa, Maria. 1983. Samotność dziecka, Warszawa: WSiP.

Main, John. 2016. Medytacja chrześcijańska: Głód głębi serca, tłum. Piotr Ducher. Kraków: WAM.

Mellody, Pia. 1993. Facing codependence, What it is, Where it comes from, How it sabotages our lives. San Francisco: Harper.

Obuchowski, Kazimierz. 1972. Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN.

Olearczyk, Teresa. 2008. Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków: WAM.

Peplau, Letitia Anne i Daniel Perlman. 1984. Perspectives On Loneliness. New York: Wiley.

Reisman, David. 2017. Samotny tłum, tłum. Jan Strzelecki. Kraków: Vis-à-vis/Etiuda.

Rembowski, Józef. 1992. Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Warszawa–Poznań: PWN.

Skarga, Barbara. 2009. Tercet metafizyczny. Kraków: Znak.

Stefańska-Klar, Renata. 2002. Z psychologii samotności, „Psychologia i Rzeczywistość”, 2.

Steuden, Stanisława. 2012. Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Storr, Anthony. 2009. Kolosy na glinianych nogach. Studium guru, tłum. Jerzy Prokopiuk i Przemysław Jan Sieradzan. Warszawa: W.A.B.

Storr, Anthony. 2010. Samotność. Powrót do jaźni, tłum. Jerzy Prokopiuk i Przemysław Jan Sieradzan. Warszawa: W.A.B.

Szymborska, Wisława. 1991. Kot w pustym mieszkaniu. Dostęp: 3.11.2022. https://poezja.org/wz/Wislawa_Szymborska/98/Kot_w_pustym_mieszkaniu.

Turner, Jeffrey i Donald Helms. 1999. Rozwój człowieka, tłum. Stanisława Lis. Warszawa: WSiP.

Weiss, Robert. 1973. Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation. Cambridge: MIT Press.

Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. Piotr Domeracki i Włodzimierz Tyburski. 2006. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Zych, Adam Alfred. 2010. Leksykon gerontologii. Kraków: Impuls.

Żeromski, Stefan. 1963. Ludzie bezdomni. Warszawa: Czytelnik.