Powołanie i misja świeckich w nauczaniu Świętego Josemarii Escriva de Balaguer
PDF

Słowa kluczowe

duchowość
codzienna praca
praca zawodowa
życie codzienne
Opus Dei
św. Josemaria Escriva de Balaguer

Jak cytować

Waluś, M. (2022). Powołanie i misja świeckich w nauczaniu Świętego Josemarii Escriva de Balaguer. Teologia I Moralność, 17(2(32), 123–135. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.7

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zarysu duchowości codzienności świeckich w interpretacji świętego prałata Josemarii Escrivy de Balaguer, którego nauczanie stanowi fundament działalności Opus Dei, prowadzącego formację osób świeckich, najczęściej zaangażowanych w pracę zawodową oraz obowiązki rodzinne. Duchowość ta, wspierająca się na Biblii i nauczaniu ojców apostolskich, stanowiła od początku novum w tradycyjnym przekazie duszpasterskim i do dziś okazuje się pomocą dla tysięcy członków i sympatyków Dzieła. Intuicje św. Josemarii Escrivy zostały w pełni potwierdzone przez nauczanie Vaticanum II.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.7
PDF

Bibliografia

Burkhart, Ernst i Javier López. 2013. Vida cotidiana en la enseñanza de San Josemaría. Estudio de teología espiritual. Madrid: Ediciones Rialp.

Caparros, Ernest. 2012. Zarys drogi prawnej Opus Dei:Zarys ewolucji prawno-kanonicznego statusu Opus Dei. Kwartalnik Prawa Publicznego 12(4), 127-160.

Daher, Paul. 2012. Saint Charbel.Annaya: St. Maron’s Monastery.

Escriva de Balaguer, Josemaria. 1982. Droga. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha.

Escriva de Balaguer, Josemaria. 1984. Różaniec Święty. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Escriva de Balaguer, Josemaria. 1992. To Chrystus przechodzi. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Escriva de Balaguer, Josemaria. 1994a. Kochać Kościół. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.

Escriva de Balaguer, Josemaria. 1994b. Rozmowy z prałatem Escrivá. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Escriva de Balaguer, Josemaria. 1996. Przyjaciele Boga. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.

Escriva de Balaguer, Josemaria. 2013. Bruzda. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha.

Escriva de Balaguer, Josemaria. 2014. Kuźnia. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha.

Escriva de Balaguer, Josemaria. Rozmowy z Prałatem Escriva. Dostęp 20.08.2021.https://www.pismaescrivy.org/book/rozmowy.html.

https://www.pismaescrivy.org/.

https://opusdei.org/pl-pl/saint-josemaria/.

Jan Paweł II. 1982. Konstytucja Apostolskao powołaniu Prałatury Personalnej Świętego Krzyża i Opus Dei „Ut Sit”.

Kempis, Tomasz. 2007. O naśladowaniu Chrystusa,tłum. Anna Kamieńska. Warszawa:Pax.

Kempis, Tomasz. 2014. O naśladowaniu Chrystusa, tłum. Jan Ożóg. Kraków: WAM.

List do Diogneta. Dostęp 20.08.2021. https://teologiapolityczna.pl/list-do-diogneta-chrzescijanie-w-swiecie.html.

Ocáriz, Fernando, List prałata. Dostęp 20.08.2021. https://opusdei.org/pl-pl/article/list-pralata-28-10-2020.html.

Paczos, Krzysztof. O powszechności cnoty dziewictwa. Znak 60(11), 28-44.

Paweł VI. 1966. Motu proprio „Ecclesiae Sanctae”.

Sobór Watykański II. 1964. Konstytucja dogmatyczne o Kościele„Lumen gentium”.

Sobór Watykański II. 1965a. Dekret o posłudze i życiu kapłanów„Presbiterorum ordinis”.

Sobór Watykański II. 1965b. O apostolstwie świeckich„Apostolicamactuositatem”. https://doi.org/10.21906/rbl.3064

Vazquez de Prada, Andres.2002. Założyciel Opus Dei. Kraków: Wydawnictwo M.