Das allgemeine Priestertum in der Praxis oder die Rolle der Laien in der Kirche. Das lutherische Beispiel
PDF

Słowa kluczowe

powszechne kapłaństwo
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
świeccy
nieordynowani

Jak cytować

Sojka, J. (2022). Das allgemeine Priestertum in der Praxis oder die Rolle der Laien in der Kirche. Das lutherische Beispiel. Teologia I Moralność, 17(2(32), 137–150. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.8

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobów realizacji powszechnego kapłaństwa w Kościele luterańskim w Polsce. Opracowanie w pierwszej części prezentuje podstawy zaangażowania osób nieordynowanych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim (Luterańskim) w Polsce w postaci reformacyjnej koncepcji powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących/wszystkich ochrzczonych. W drugiej części omawia zaś praktyczne zaangażowanie osób nieordynowanych w praktyce Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w obszarach: indywidualnej pobożności, zarządzania Kościołem, udziału w aktywnościach duszpasterskich i liturgicznych.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.8
PDF

Bibliografia

Barański, Łukasz i Jerzy Sojka. 2016. Reformacja, t. 1. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana.

Barth, Hans-Martin. 1990. Einander Priester sein. Allgemeines Priestertum in ökumenischer Perspektive. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. https://doi.org/10.13109/9783666565328

Below, Jerzy. 2005a. „Miłość cię wypędziła...” –- historia i bujne współczesne życie „Z Biblią na co dzień” cz. 1. Zwiastun Ewangelicki 17: 14-15.

Below, Jerzy. 2005b. Ogólnoświatowy zasięg - historia i bujne współczesne życie „Z Biblią na co dzień” cz. 3. Zwiastun Ewangelicki 17: 10-13.

Below, Jerzy. 2005c. Międzynarodowa operacja - historia i bujne współczesne życie „Z Biblią na co dzień” cz. 4. Zwiastun Ewangelicki 21: 15-16.

Centrum Misji i Ewangelizacji. 2022a. Kursy Duszpasterskie w Polsce. Dostęp: 25.06.2022. https://cme.org.pl/naucz-sie/kurs-duszpasterski/20948-2/.

Centrum Misji i Ewangelizacji. 2022b. Kurs homiletyczno-liturgiczny. Dostęp: 25.06.2022. https://cme.org.pl/naucz-sie/szkola-biblijna/kurs-homiletyczno-liturgiczny-2/.

Centrum Misji i Ewangelizacji. 2022c. Kurs nawigacji. Dostęp: 25.06.2022. https://cme.org.pl/kn/.

Centrum Misji i Ewangelizacji. 2022d. Szkoła Biblijna. Dostęp: 25.06.2022. https://cme.org.pl/naucz-sie/szkola-biblijna/.

Centrum Misji i Ewangelizacji. 2022e. Tydzień Ewangelizacyjny. Dostęp: 25.06.2022. https://cme.org.pl/naucz-sie/szkola-biblijna/.

Chrześcijańska Telewizja Internetowa. 2020. Nabożeństwo domowe. Dostęp: 25.06.2022. https://www.youtube.com/watch?v=x9FqaxnJDYQ.

Chwastek, Jolanta, ed. 1999. Dzięgielów to miejsce szczególne. Wspomnienia i świadectwa z 50 lat błogosławieństw. Dzięgielów: Centrum Misji i Ewangelizacji.

Die Confessio Augustana. 2014. In Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition, 84-225. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Czy jesteśmy zbuntowani? - czyli OZME w Pszczynie. 2021. Zwiastun Ewangelicki 20: 20-21.

Das lutherische Verständnis vom Amt. Erklärung zum geistlichen Dienst und Amt auf der Grundlage eines LWB-Studienprojektes. 1983. LWB-Studien Juli.

Diakonia Polska. 2022. Wolontariat europejski. Dostęp: 25.06.2022. https://diakonia.org.pl/programy/wolontariat-europejski/.

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu. 2022. Cele. Dostęp: 25.06.2022. https://maria-marta.luteranie.pl/cele.

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. 2022. O nas…. Dostęp: 25.06.2022. https://esbetel.pl/o-nas/.

Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. 2022. Cele Fundacji. Dostęp: 25.06.2022. http://eto.org.pl/cele/.

Jezus zaprasza. Z Biblią na co dzień. 2022. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana.

Der Kleine Katechismus. 2014. In Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition, 852-910. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Luther, Martin. 1888a. An der christlichen Adel deutscher Nation von des christliches Standes Besserung.In D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 6, 404-469. Weimar: Hermann Böhlau.

Luther, Martin. 1888b. De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium. In D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 6, 497-573. Weimar: Hermann Böhlau.

Luther, Martin. 1888c. Ein Sermon von dem neuen Testament, das ist vod der heilige Messe. In D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 6, 353-378. Weimar: Hermann Böhlau.

Luther, Martin. 1891. De instituendis ministris Ecclesiae. In D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 12, 169-196. Weimar: Hermann Böhlau.

Luther, Martin. 1897. Von der Freiheit eines Christenmenschen. In D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 7, 20-38. Weimar: Hermann Böhlau.

Luther, Martin. 1913. Predigt am 17. Sonntag nach Trinitatis, bei der Einweihung der Schloßkirche zu Torgau gehalten. In D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 49, 588-614. Weimar: Hermann Böhlau.

Lutherische Identität. Lutheran Identity, ed. Theodor Dieter. 2019. Lepizig: Ewangelische Verlaganstalt.

Malina, Adam. 2005. Klucz do „Losungen” – historia i bujne współczesne życie „Z Biblią na co dzień” cz. 2. Zwiastun Ewangelicki 18: 13-15.

Malina, Adam. 2017. Życie liturgiczne. Luterański katechizm dla dorosłych, ed. Bożena Giemza, Marcin Hintz, 79-108. Dzięgielów: Wydawnictwo Warto.

Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie. 2022. Dostęp: 25.06.2022. https://olsztyn.luteranie.pl/old/pl/mte.html.

Oto Bóg przychodzi. Postylla współczesna. 2019. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu. 2016. Szkolenie Nauczycieli Szkółek Niedzielnych. Dostęp: 25.06.2022. http://torun-luteranie.pl/73-wydarzenia/233-szkolenie-nauczycieli-szkolek-niedzielnych.

PEA Wisła Czarne. 2022. Nabożeństwo PEA Wisła Czarne. Wierzyć, chodzić po wodzie (?). Dostęp: 25.06.2022. https://www.youtube.com/watch?v=TMUg2_V6wdY&t=937s.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie. 2022. O PTEw. Dostęp: 25.06.2022. https://www.ptew.org.pl/o-nas/.

Pragmatyka Służbowa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdzona na 4. Sesji Synodu X Kadencji ze zmianami dokonanymi do 11. Sesji Synodu XIV Kadencji włącznie. 2022. Dostęp 25.06.2022. https://bik.luteranie.pl/files/Prawo/2022-01-01PragmatykaSubowa-ujednoliconytekst.pdf.

Regulamin parafialny. 2022. Dostęp 25.06.2022. https://bik.luteranie.pl/files/Prawo/2015-06-24RegulaminParafialnytekstjednolityBIK.pdf.

Sojka, Ewa i Jerzy Sojka. 2017. Kazanie Marcina Lutra na poświęcenie kościoła zamkowego w Torgawie. Gdański Rocznik Ewangelicki 11: 159-186.

Sojka, Jerzy. 2016. Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Śpiewnik ewangelicki. 2002. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana.

Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy. 2022. Co robimy? Dostęp: 25.06.2022. https://tecieszyn.pl/index.php/nasza-dzialalnosc.

Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. 2022. O nas. Dostęp: 25.06.2022. https://tpipp.pl/.

Tydzień Ewangelizacyjny. 2018. Nabożeństwo - TE Dzięgielów - 8 lipca 2018. Dostęp: 25.06.2022. https://www.youtube.com/watch?v=3ERKAwsUEj0&t=4332s.

Wantuła, Andrzej. 2005. Okruchy ze Stołu Pańskiego. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana.

Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 października 1996 r. z późniejszymi poprawkami. 2022. Dostęp 25.06.2022. https://bik.luteranie.pl/files/Prawo/2022-01-01ZPW-ujednoliconytekst.pdf

Zieliński, Tadeusz J. 1997. Luterska doktryna powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących jako dobro wspólne protestantyzmu. Studia i Dokumenty Ekumeniczne, 13 (1), 31-52.