Analiza konsekwencji światopoglądowych wybranych twierdzeń chrześcijaństwa w wersji rzymskokatolickiej
PDF

Słowa kluczowe

dogmaty
grzech pierworodny
światopogląd
modlitwa
opatrzność

Jak cytować

Strzyżyński, P. (2023). Analiza konsekwencji światopoglądowych wybranych twierdzeń chrześcijaństwa w wersji rzymskokatolickiej. Teologia I Moralność, 17(2(32), 331–338. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.19

Abstrakt

Artykuł prezentuje możliwe konsekwencje przykładowych twierdzeń dogmatyki chrześcijańskiej, które stać się mogą składowymi światopoglądu osoby wierzącej. Twierdzenia te dotyczą boskiej opatrzności, natury świata, grzechu pierworodnego i roli modlitwy. W artykule zwraca się uwagę na konieczność stawiania radykalnych pytań o konsekwencje dogmatów dla światopoglądu osób wierzących.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.19
PDF

Bibliografia

Bauman, Zygmunt 1996. Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności. W: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Stanisław Czerniak, Andrzej Szahaj, 143-167. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Brzechczyn, Krzysztof 2019. Modele w nauce. W: Metodologia nauk, red. Stanisław Janeczek, 205-230. Lublin: KUL. https://doi.org/10.2307/j.ctvxrpx84.9 DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvxrpx84.9

Encyklopedia PWN. 2022. Dostęp: 21.12.2022. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/swiatopoglad;3984412.html.

Franciszek. 2018.Gaudete et exsultate. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Dostęp:21.12.2022. https://ekai.pl/adhortacja-apostolska-papieza-franciszka-gaudete-et-exsultate/.

Katechizm Kościoła katolickiego. 1994. Poznań: Pallotinum.

Metodologia nauk, red. Stanisław Janeczek.2019. Lublin: KUL.

Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Stanisław Czerniak, Andrzej Szahaj. 1996. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.