Teoretyczne podstawy towarzyszenia rodzinom zastępczym. W stronę rekomendacji metodycznych z punktu widzenia nauk o rodzinie
PDF

Słowa kluczowe

rodzina
rodzina zastępcza
asystent rodziny
towarzyszenie
familiologia
nauki o rodzinie

Jak cytować

Żukiewicz, A. (2023). Teoretyczne podstawy towarzyszenia rodzinom zastępczym. W stronę rekomendacji metodycznych z punktu widzenia nauk o rodzinie. Teologia I Moralność, 18(2(34), 27–40. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.2

Abstrakt

Niniejszy artykuł powstał w celu prezentacji teoretycznych i metodycznych filarów działalności społecznej prowadzonej w środowisku rodzicielstwa zastępczego. W toku analizy wykorzystano metodę deskresearch. Badania obejmowały źródła regulacji prawnej, wyniki zrealizowanych eksploracji terenowych (własnych i obcych) oraz wybraną literaturę przedmiotu. W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że kategoria towarzyszenia wymaga dalszego namysłu oraz naukowych badań ukierunkowanych na sferę działalności wspomagającej rodziny zastępcze w ich codziennej służbie.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.2
PDF

Bibliografia

Adamski, Franciszek. 1982. Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: PWN.

Andrzejewski, Marek. 2014. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Balcerzak-Paradowska, Bożena. 1993. Polityka rodzinna w krajach Wspólnoty Europejskiej i jej uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.

Balcerzak-Paradowska, Bożena. 1999. Polityka rodzinna między dwoma modelami. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.

Buttriss, Judith. 1996. Podstawowe zasady żywienia w praktyce lekarza rodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Sanmedica.

Czekajewska, Justyna. 2014. Przemiany życia rodzinnego: studium etyczne. Toruń: Wydawnictwo Tako.

Familiologia XXI wieku: wyzwania i oczekiwania, red. Urszula Gruca-Miąsik. 2016. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna, red. Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski i Alina Potrykowska. 2018. Warszawa: Wydawnictwo RRL.

Opieka zdrowotna nad rodziną, red. Krystyna Bożkowa i Aldona, Sito. 2003. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Psychologia rodziny, red. Iwona Janicka i Hanna Liberska. 2021. Warszawa: WN PWN.

Psychologia w służbie rodziny, red. Iwona Janicka i Teresa Rostowska. 2003. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kalinowski, Mirosław. 2002. Towarzyszenie w cierpieniu. Posługa hospicyjna, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.

Kaplanek, Michal. 2020. Towarzyszenie młodzieży w poszukiwaniu własnej drogi życiowej. W: Młodzież wobec wiary i powołania, red. Andrzej Draguła, 247-254. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kawczyńska-Butrym, Zofia. 2006. Familiologia: przedmiot, zakres i metodologia badań. Studia nad Rodziną,1-2, 163-170.

Kawula, Stanisław, Józefa Brągiel i Andrzej Janke. 1997. Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Keirse, Manu. 2007. Psychologiczne aspekty opieki paliatywnej: towarzyszenie pacjentom i ich bliskim w sytuacjach kryzysowych. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Klimczuk, Zygmunt. 2008. Socjologia rodziny: zagadnienia wybrane. Olsztyn: Wydawnictwo WSDMW „Hosianum”.

Kocik, Lucjan. 2006. Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków: Wydawnictwo KSW FM.

Kochel, Jan. 2018. Duchowa pedagogia miłości. Poznań: Wydawnictwo Agape.

Kondziela, Ewelina. 2011. Wizja człowieka u podstaw kryzysu rodziny. Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego.

Kotas-Turoboyska, Sławomira. 2022. Prawo rodzinne i opiekuńcze: vademecum. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Krasnodębski, Mikołaj. 2019. Spór o rodzinę. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo WSWPR.

Krzysteczko, Henryk. 2011. Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.

Medycyna rodzinna, red. Bożydar J. Latkowski, Witold Lukas i Maciej Godycki-Ćwirko. 2017. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Louf, Andre. 1991. Towarzyszenie duchowe. Kraków: Wydawnictwo „M”.

Lubowicki, Kazimierz. 2022. Podstawy katolickiego myślenia o małżeństwie. Wrocław: Wydawnictwo PWT.

Pedagogika rodziny: in statut nascendi czy uznana subdyscyplina?, red. Andrzej Ładyżyński. 2012. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Majdański, Kazimierz. 1980. Teologia małżeństwa i rodziny, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Majdański, Kazimierz. 1990. Teologia małżeństwa i rodziny, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Pedagogika rodziny: podejście systemowe, t. 1, red. Marek Marczewski. 2016. Gdańsk: Wydawnictwo WSS-E.

Pedagogika rodziny: podejście systemowe, t. 2, red. Marek Marczewski. 2017. Gdańsk: Wydawnictwo WSS-E.

Pedagogika rodziny: podejście systemowe, t. 3, red. Marek Marczewski. 2018. Gdańsk: Wydawnictwo WSS-E.

Pedagogika rodziny: podejście interdyscyplinarne, red. Janusz Mariański i Marek Marczewski. 2015. Gdańsk: Wydawnictwo WSS-E.

Mir, Cecylia. 2010. Idąc z aniołem śmierci: towarzyszenie osobom umierającym i w żałobie. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Murawski, Czesław. 1988. Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów polskich 1944-1980. Studium dogmatyczno-pastoralne. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Narbutt, Joanna. 2021. Zakażenia grzybicze w praktyce lekarza rodzinnego. Wrocław: Wydawnictwo Edra Urban & Partner.

Nightingale, Florence. 2011. Uwagi o pielęgniarstwie. Profesjonalne towarzyszenie choremu. Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner.

Nowak, Antoni. Jozafat. 2008. Psychologia małżeństwa i rodziny (wykłady rzeszowskie), Lublin: Wydawnictwo IAKAL.

Oktaba, Marek. 2017. Towarzyszenie duchowe. Metoda pracy socjalnej stosowana przez br. Jerzego Marszałkowicza. W: Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, red. Małgorzata Duda, Izabella Rybka i Hubert Kaszyński, 117-132. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII. DOI: https://doi.org/10.15633/9788374386425.09

Olearczyk, Teresa. 2007. Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, red. Danuta Opozda i Magdalena Leśniak. 2017. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Osewska, Elżbieta. 2020. Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII. DOI: https://doi.org/10.15633/9788374389525

Ozorowski, Mieczysław. 2014. Historia starań o utworzenie dyscypliny nauki o rodzinie w Polsce. W: Nauki o rodzinie w służbie rodziny, red. Józef Stala, 79-96. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II.

Plopa, Mieczysław. 2011. Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Prorok, Lucyna. 2021. Polityka rodzinna w Polsce: lata 1918-2020. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rodzina miejscem odnajdywania sensu życia, red. Andrzej Pryba. 2019. Poznań: Wydawnictwo WT UAM.

Radecki, Aleksander. 2008. Towarzyszenie powołanym. Kraków: Wydawnictwo eSPe.

Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. Teresa Rostowska. 2009. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Sadowska, Katarzyna i Maria Kędzia. 2020. Niedyrektywne towarzyszenie w rozwoju jako szansa dla instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem. W: Edukacja małego dziecka, t. 16: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka: teoria, badania, praktyka w działaniach międzyedukacyjnych, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik i Beata Oelszlaeger-Kosturek, 109-125. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Skrzydlewski, Władysław. 1982. Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

Spociński, Michał. 2004. Towarzyszenie duchowe młodzieży w ujęciu ks. Józefa Winkowskiego. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Nauki o rodzinie w służbie rodziny, red. Józef Stala. 2014. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II.

Strękowski, Stanisław. 2021. Małżeństwo i rodzina w pismach Ojców Kapadockich. Warszawa: Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Strzebińczyk, Jerzy. 2013. Prawo rodzinne, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. Joanna Szczepaniak-Sienniak i Adam Kubów. 2016. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Szlendak, Tomasz. 2011. Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: WN PWN.

Tryniszewska, Katarzyna. 2016. Prawo rodzinne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Tyszka, Zbigniew. 1976. Socjologia rodziny. Warszawa: PWN.

Prawo rodzinne, red. Dominika Wetoszka. 2022. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Wilk, Józef. 2016. Pedagogika rodziny. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Winiarz, Jan. 1993. Prawo rodzinne. Warszawa: WN PWN.

Witalis, Mieczysław. 1998. Byłem obok: towarzyszenie osobom powołanym do służby Bożej w kapłaństwie i życiu zakonnym. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Wojtyła, Karol. 2022. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Wydawnictwo TN KUL.

Wons, Krzysztof. 2007. Powrót do życia: słuchanie Słowa – towarzyszenie duchowe – uzdrowienie serca. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Żukiewicz, Arkadiusz. 2022. Nowa dziedzina „Nauki o Rodzinie” – dyscyplinarne szanse rozwoju nauki i praktyki wspierania rodzin. Family Forum, 12, 343-352. DOI: https://doi.org/10.25167/FF/4915

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593 z późn. zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. z 2014 r., poz. 1145 oraz Dz.U. z 2018 r., poz. 227 oraz z 2021 r., poz. 2285.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. z 2021 r., poz. 2285, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r.w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. z 2022 r., poz. 2202.