Katoliccy rodzice wobec zapłodnienia in vitro
PDF

Słowa kluczowe

zapłodnienie in vitro
znaczenia aktu małżeńskiego
embrion
pragnienie dziecka
procedura laboratoryjna

Jak cytować

Machinek, M. (2023). Katoliccy rodzice wobec zapłodnienia in vitro. Teologia I Moralność, 18(2(34), 41–54. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.3

Abstrakt

W trakcie niemalże półwiekowego rozwoju techniki zapłodnienia in vitro nie tylko stały się popularne i dostępne, ale także zyskały etyczną akceptację nawet w środowiskach katolickich, mimo jednoznacznie negatywnej oceny Magisterium Kościoła. W artykule została najpierw podjęta dyskusja z emocjonalnymi i perswazyjnymi argumentami przeciwników i zwolenników tej procedura. Poważne argumenty skupiają się jednak wokół dwóch kwestii: z jednej strony losu embrionów, które giną w trakcie stosowania tej procedury, z drugiej zaś rozdzielenia poczęcia nowej osoby od aktu seksualnego rodziców. Zastrzeżenia te nie straciły nic ze swojej aktualności i wagi moralnej, dlatego też katoliccy rodzice, mimo niewątpliwie dotkliwego cierpienia, jakie jest związane z niepłodnością, powinni zachować krytyczny dystans wobec zapłodnienia in vitro.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.3
PDF

Bibliografia

Amadei, Gianluca et al. 2022. Embryo model completes gastrulation to neurulation and organogenesis Nature 610, 143–153. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05246-3

Bartel, Hieronim. 2016. Embriologia. Warszawa: PZWL.

Brębowicz, Grzegorz H. i Kempiak Joanna. 20014. Ciąża wielopłodowa. W: Położnictwo i ginekologia, podręcznik dla studentów, red. Tadeusz Pisarski, 528-539. Warszawa: PZWL.

Brüsseler Konferenz 2020: Möglichkeiten der Elternschaft für schwule Männer in Europa. Dostęp: 18.12.2020. https://www.menhavingbabies.org/surrogacy-seminars/brussels/deutsch/

Chazan, Bogdan. 2014. Prawo do życia. Bez kompromisu. Rozmawia Maciej Müller. Kraków: WAM

Etica Teologica della Vita. Scrittura, Tradizione, Sfide pratiche., red. Paglia Vincenzo. 2022. Vatican: Libreria Editrice Vaticana [przypis: Etica Teologica della Vita 2022].

Jan Paweł II. 1999. List do Rodzin „Gratissimam sane” (2 II 1994). W: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. Kazimierz Lubowicki, 33-103. T. II, Kraków: Wyd. M [przypis: Jan Paweł II 1994].

Kampowski, Stephan. 2014. Children of desire: The technological control of fertility Humanum. Issues in Family, Culture & Science, 2. Dostęp: 9.03.2023. https://humanumreview.com/uploads/pdfs/children-of-desire-the-technological-control-of-fertility.pdf

Kobyliński, Andrzej. 2015a. Argumentacja filozoficzna w sporze o sztuczne zapłodnienie we Włoszech w latach 2004-2014, Studia Ecologiae et Bioethicae, 2(13), 69-91. DOI: https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.2.04

Kobyliński, Andrzej. 2015b. Prymat prawa nad etyką? Nowy etap włoskiego sporu o metodę in vitro. Studia Ecologiae et Bioethicae, 2(13), 45-67. DOI: https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.2.03

Kongregacja Nauki Wiary. 1998. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae (22.02.1987).W: W trosce o życie. Dokumenty Kościoła. Red. Krzysztof Szczygieł, 360-385. Tarnów: Biblos [przypis Kongregacja Nauki Wiary 1987].

Krasiński, Józef. 2022. In vitro – nauczanie do przemyślenia. Więź, 690 (4), 127-143.

Machinek, Marian. 2007. Spór o status ludzkiego embrionu. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Maio, Giovanni. 2017. Mittelpunkt Mensch. Lehrbuch der Ethik in der Medizin. Stuttgart: Schattauer.

Mariański, Janusz. 2023. Nowe problemy bioetyczne w narracji społecznej. Lublin: Akademia ANSiM.

More than 8 million babies born from IVF since the world's first in 1978. Dostęp: 9.03.2023.

https://www.eshre.eu/Annual-Meeting/Barcelona-2018/ESHRE-2018-Press-releases/De-Geyter

Muszala, Andrzej. 2009. Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej. Kraków: WAM.

Müller, Gerhard Ludwig i Stephan Kampowski. 2022. Going beyond the letter of the law. The pontifical academy for life challenges the teachings of Humanae vitae and Donum vitae. First Things, 8 (27). Dostęp: 9.03.2023. https://www.firstthings.com/web-exclusives/2022/08/going-beyond-the-letter-of-the-law

Rager, Günter. 2006. Die Person. Wege zu ihrem Verständnis. Freiburg–Wien: Herder.

Rager, Günter. 2017. Mensch sein. Grundzüge einer interdisziplinären Anthropologie. Freiburg–München: Karl Aber. DOI: https://doi.org/10.5771/9783495813836

Salij, Jacek. 2017. Teologiczna ocena zapłodnienia in vitro. W: Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego. Red. Jacek Grzybowski i Franciszek Longchamps de Bérier, 207-227. Kielce: Jedność.

Sgreccia, Elio. 2012. Personalist bioethics. Foundations and Applications. tłum. John A. Di Camillo i Michael J. Miller. Philadelphia: NSBC.

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje,830-987. Poznań: Pallotinum. [skrót ]Sobór Watykański II 1965].

Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1087) [skrót Ustawa 2015].