Apostolat mężczyzny w rodzinie
PDF

Słowa kluczowe

mężczyzna
apostolat
rodzina

Jak cytować

Janas, M. (2023). Apostolat mężczyzny w rodzinie. Teologia I Moralność, 18(2(34), 55–67. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.4

Abstrakt

W artykule przybliżono istotę zagadnienia apostolatu mężczyzny w rodzinie. Jego podstawy mają uzasadnienie teologiczne w posłannictwie Chrystusa oraz treści sakramentalnej przysięgi małżeńskiej. Autor wskazuje na formy apostolatu oraz zwraca uwagę na potrzebę formacji mężczyzny w kontekście rosnącego w siłę tzw. „ruchu męskiego” w Kościele oraz zjawiska „braku ojca”. Dlatego wyjaśnianie na nowo sensu apostolatu w rodzinie oraz podjęcie troski o współczesnego mężczyznę, męża i ojca jest niezwykle istotne z punktu widzenia teologii pastoralnej oraz duszpasterstwa. W badaniach  dotyczących problematyki apostolatu mężczyzny w rodzinie zastosowana została metoda analizy oraz interpretacji tekstów biblijnych, kościelnych dokumentów, a także publikacji teologicznych i pozateologicznych. Wykorzystana została również metoda dedukcji w odniesieniu do poruszonego zagadnienia. Metoda obserwacji pomogła w usystematyzowaniu i ocenie zjawiska apostolskiego zaangażowania męża i ojca.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.4
PDF

Bibliografia

Biel, Stanisław. 2016. Mężczyźni. Medytacje biblijne. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Biel, Stanisław i Biel, Krzysztof. 2014. Mężczyźni między siłą a słabością. Medytacje biblijne. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Brenkus, Peter. 2015. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2. DOI: https://doi.org/10.15633/9788374384391

Chavez, Philip. 2015. Duchowość mężczyzny. Początek podróży. Kraków: Wydawnictwo Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa.

Duchowość mężczyzny, red. Augustyn J. 2008. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Guzewicz, Mieczysław. 2015. Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei.

Guzewicz, Mieczysław. 2018. Mężczyzna a priorytety. Kraków: Wydawnictwo Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa.

Jan Paweł II. 1981. Adhortacja apostolska do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”.

Jan Paweł II. 1993. O apostolstwie świeckich. Przemówienia Jana Pawła II i dokumenty kościelne, red. Eugeniusz Weran. Warszawa: Pallotinum.

Kamiński, Ryszard i Pyźlak, Grzegorz. 2013. Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Lublin: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej.

Kongregacja Nauki Wiary. 2004. List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie.

Majdański, Kazimierz. 2001. Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie. Łomianki: Fundacja „Pomoc Rodzinie”.

Mierzwiński, Bronisław. 1996. Mężczyzna, mąż, ojciec. Otwock: Wydawnictwo „Posłaniec” Misjonarzy Świętej Rodziny.

Mierzwiński, Bronisław. 1999. Mężczyzna istota nieznana. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Murrow, David. 2007. Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Poznań: Wydawnictwo W Drodze.

Murrow, David. 2009. Ona i on w Kościele: razem czy osobno?. Poznań: Wydawnictwo W Drodze.

Nosowski, Zbigniew. 2010. Parami do nieba. Warszawa: Wydawnictwo WAM.

Olmsted, Thomas James. 2015. Stańcie w wyłomie. Adhortacja apostolska do katolickich mężczyzn. Warszawa: Polska Rada Stanowa Rycerzy Kolumba.

Pulikowski, Jacek. 2020. 4 funkcje mężczyzny. Nowy Sącz: Wydawnictwo RTCK.

Rybicki, Adam. 2008. Lew i baranek. O duchowości mężczyzny. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium.

Rybicki, Adam. 2020. Od antropologii do duchowości mężczyzny. Źródła, koncepcje, perspektywy. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.

Rybicki, Adam. 2011. Wąż i gołębica. Męska osobowość a męska duchowość. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium.

Słownik małżeństwa i rodziny, red. Ozorowski E. 1999. Warszawa–Łomianki: Wydawnictwo ATK.

Weron, Eugeniusz. 1987. Apostolstwo katolickie. Zarys teologii apostolstwa. Poznań: Wydawnictwo Pallotinum.

Weron, Eugeniusz. 1999. Laikat i apostolstwo. Zarys teologii laikatu i apostolstwa ludzi świeckich. Poznań: Wydawnictwo Pallotinum.

Zawada, Marian. 2014. Duchowość waleczna. Dla żołnierzy, rycerzy, sportowców, skautów, harcerzy, służb mundurowych i tych, którzy cenią sobie męstwo bycia. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.