Życie ludzkie w homiliach na uroczystość Zwiastowania Pańskiego księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
PDF

Słowa kluczowe

abp Stanisław Gądecki
Zwiastowanie Pańskie
Dzień Świętości Życia
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
obrona życia

Jak cytować

Żelisławski, J. (2023). Życie ludzkie w homiliach na uroczystość Zwiastowania Pańskiego księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Teologia I Moralność, 18(2(34), 127–141. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.9

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są opublikowane homilie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, z uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Celem artykułu jest ukazanie na ich podstawie wartości i świętości życia ludzkiego oraz działań na rzecz jego obrony. Wykorzystana metoda to analiza porównawcza opublikowanych tekstów. Wniosek wypływający z pracy wskazuje, że nauczanie metropolity poznańskiego dzięki konfrontowaniu nauczania Kościoła z aktualnymi wydarzeniami jest konkretnym narzędziem do podjęcia dialogu ze współczesną kulturą, która potrzebuje głoszenia Ewangelii Życia.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.9
PDF

Bibliografia

Gądecki, Stanisław. 2011. Szanuj, broń, kochaj i służ każdemu życiu ludzkiemu, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Katedra Poznańska, 25 marca 2011 r. Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej, 5 (LXII), 18-25.

Gądecki, Stanisław. 2014a. Święty dar życia, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Katedra Poznańska, 31 marca 2008 r. W: Stanisław Gądecki. Ty ukażesz mi ścieżkę życia, t. III, Homilie, Przemówienia, Listy Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 209-218. Poznań: św. Wojciech.

Gądecki, Stanisław. 2014b. Oto poczniesz i porodzisz syna, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Katedra Poznańska, 25 marca 2009 r.. W: Stanisław Gądecki. Tylko w Bogu oparcie, t. IV, Homilie, Przemówienia, Listy Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 23-29. Poznań: św. Wojciech.

Gądecki, Stanisław. 2015. Oto poczniesz i porodzisz syna, uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 30-lecie sakry biskupiej arcybiskupa seniora Henryka Muszyńskiego, Katedra gnieźnieńska, 25 marca 2015 r.. Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej, 6 (LXVI), 297-304.

Gądecki, Stanisław. 2018a. Duchowa adopcja dziecka poczętego, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Katedra Poznańska, 8 kwietnia 2013 r. W: Stanisław Gądecki, Bóg moją ucieczką i mocą, t. VIII, Homilie, Przemówienia, Listy Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 313-318. Poznań: św. Wojciech.

Gądecki, Stanisław. 2018b. Bierzesz na siebie ciało, Panie, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Katedra Poznańska, 25 marca 2014 r. W: Stanisław Gądecki, Panie, użycz nam pokoju, t. IX, Homilie, Przemówienia, Listy Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 267-272. Poznań: św. Wojciech.

Gądecki, Stanisław. 2018b. Oto poczniesz i porodzisz syna, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Katedra Poznańska, 25 marca 2015 r. W: Stanisław Gądecki, Panie, użycz nam pokoju, t. IX, Homilie, Przemówienia, Listy Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 99-104. Poznań: św. Wojciech.

Gądecki, Stanisław. 2020a. Kościół, pielgrzymująca wspólnota wiary, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, katedra legnicka, 25 marca 2017 r. W: Stanisław Gądecki, Dusza moja pragnie Boga, t. XII Homilie, Przemówienia, Listy Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 177-185. Poznań: św. Wojciech.

Gądecki, Stanisław. 2020b. Chrońmy życie, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Leszno, poświęcenie nowego Domu Dziecka Caritas, 9 kwietnia 2018 r. W: Stanisław Gądecki, 2020b, W Tobie jest źródło życia, t. XIII Homilie, Przemówienia, Listy Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 55-61. Poznań: św. Wojciech.

Gądecki, Stanisław. 2022. Tylko życie ma przyszłość, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Katedra Poznańska, 25 marca 2021 r. W: Stanisław Gądecki. Odnów nas, Boże, t. XVI, Homilie, Przemówienia, Listy Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 297-306. Poznań: św. Wojciech.

Gądecki, Stanisław. 2023. Duch Święty zstąpi na Ciebie, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Katedra Poznańska, 25 marca 2023 r. Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej, 4 (LXXIV), 186-194.

Jan XXIII. 1961. Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej Mater et Magistra.

Jan Paweł II. 1979. Encyklika Redemptor hominis.

Jan Paweł II. 1994. List do rodzin z okazji Roku Rodziny Gratissimam sane.

Jan Paweł II. 1995. Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum.

Kodeks prawa kanonicznego. 1984. Poznań.

Kongregacja Nauki Wiary. 1987. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania Donum vitae.

Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991 r.).

Mroczkowski, Ireneusz. 1999. Zmagania między kulturą życia i kulturą śmierci. Roczniki Teologiczne, 46 (3), 25-38.

Paweł VI. 1974. Adhortacja apostolska o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny Marialis cultus.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 1948. Paryż.

Sobór Watykański II. 2002. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.