Reorientacja moralna poprzez naśladowanie Chrystusa w nauczaniu Josepha Ratzingera – Papież Benedykt XVI
PDF (English)

Słowa kluczowe

reorientacja moralna
naśladowanie Chrystusa
nauczanie Josefa Ratzingera – Benedykta XVI
służba
nawrócenie
sumienie
świadectwo
Maryja

Jak cytować

Kluz, M. (2023). Reorientacja moralna poprzez naśladowanie Chrystusa w nauczaniu Josepha Ratzingera – Papież Benedykt XVI. Teologia I Moralność, 18(2(34), 199–211. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.13

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest zarysowanie reorientacji moralnej poprzez naśladowanie Chrystusa w oparciu o nauczanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. W pracy wykorzystano metodę analizy źródeł i syntezę badanych treści, która dała możliwość zapoznania się z fundamentalnymi myślami Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. W ulegającej dehumanizacji cywilizacji współczesnej człowiek otwarty na wartości często się gubi się i nie może odnaleźć swojego miejsca w świecie. Sytuacja moralna współczesnego człowieka domaga się zatem głębokiej przemiany. Potrzeba kogoś, kto mógłby uzdrowić zagrożonego w swoim rozwoju człowieka i ukazać mu na nowo sens ziemskiej egzystencji. Odpowiadając na to zapotrzebowanie współczesności papież Benedykt XVI wskazał na Chrystusa jako fundament przemiany ludzkich serc i umysłów. Związek z Chrystusem, który leży u podstaw idei naśladowania, jest warunkiem koniecznym bycia prawdziwym chrześcijaninem. Naśladowanie Chrystusa w wymiarze doczesnym życia chrześcijanina zobowiązuje do rozwiązywania problemów własnego życia i otaczającej rzeczywistości w świetle wymogów Ewangelii.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.13
PDF (English)

Bibliografia

Babiński, Jarosław. 2020. „Pojęcie nowej ewangelizacji w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedict a XVI.” Studia Pelplińskie 54: 29-46. DOI: https://doi.org/10.12775/SPLP.2020.002

Benedict XVI. 2005. „Eucharystia musi być centrum waszego życia. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży –Podróż apostolska do Niemiec 2005” (Cologne – 21 August 2005).” L’Osservatore Romano 26 (10): 26-28.

Benedict XVI. 2006a. Deus Caritas Est: God Is Love: Encyclical Letter of the Supreme Pontiff Benedict XVI to the Bishops, Priests and Deacons, Men and Women Religious and All the Lay Faithful on Christian Love. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.

Benedict XVI. 2006b. „Dialog miłości i dialog prawdy uczniów Chrystusa. Przemówienie wygłoszone do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan (Vatican – 17 November 2006).” L’Osservatore Romano 27 (3): 11-13.

Benedict XVI. 2006c. „Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi (cf. Mt 9, 36). Orędzie na Wielki Post 2006 (Rome, 29 September 2005).” L’Osservatore Romano 27 (3): 22-23.

Benedict XVI. 2006d. „Wydarzenia, które zachowamy w pamięci i sercu. Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z Kurią Rzymską (Vatican – 22 December 2005).” L’Osservatore Romano 27 (2): 15-20.

Benedict XVI. 2006e. „Wywiad z papieżem Benedict em XVI przeprowadzony przez dziennikarzy niemieckich stacji telewizyjnych i Radia Watykańskiego (Castel Gandolfo – 5 August 2006).” L’Osservatore Romano 27 (11): 41-47.

Benedict XVI. 2006f. „Życie, wolność, jedność, współodpowiedzialność. Homilia wygłoszona w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego” (Vatican – 3 June 2006).” L’Osservatore Romano 27 (8): 9-12.

Benedict XVI. 2007a. Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis.

Benedict XVI. 2007b. Spe salvi. Tarnów: Wydawnictwo „Biblos”.

Benedict XVI. 2007c. „Wolność i naśladowanie Chrystusa. Rozważanie wygłoszone przed modlitwą „Anioł Pański” (Vatican – 1 July 2007).” L’Osservatore Romano 28 (9): 54-55.

Benedict XVI. 2007d.” Życie jest pierwszym dobrem, jakie otrzymujemy od Boga, i podstawą wszystkich innych. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego papieskiej Akademii „Pro Vita” (Rome, 24 February 2007).” L’Osservatore Romano 28 (5): 44-45.

Benedict XVI. 2008a. „Chrześcijaństwo jest przede wszystkim darem. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (Rome – 20 March 2008).” L’Osservatore Romano 29 (5): 8-10.

Benedict XVI. 2008b. Elementarz Benedict a XVI Josepha Ratzingera. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Benedict XVI. 2008c. „Wiara musi być naprawdę obecna w naszych uczelniach i szkołach, Przemówienie wygłoszone do profesorów i wychowawców na Katolickim Uniwersytecie Ameryki (Washington – 17 April 2008).” L’Osservatore Romano 29 (5): 48-50.

Benedict XVI. 2009a. „Wewnętrzna przemiana doprowadzi nas do jedności. Audiencja generalna” (Watykan – 21 stycznia 2009).” L’Osservatore Romano” 30 (3): 26-27.

Benedict XVI. 2009b. “Adoracja najlepszym przygotowaniem do komunii eucharystycznej. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Vatican – 13 March 2009).” L’Osservatore Romano 30 (5): 49-51.

Benedict XVI. 2009c. Caritas in veritate. Tarnów: Wydawnictwo „Biblos”.

Benedict XVI. 2009d. Myśli o Matce Bożej. Komentarz do Litanii Loretańskiej. Kraków: Wydawnictwo eSPe.

Benedict XVI. 2010. Myśli o Życiu Konsekrowanym. Kraków: Wydawnictwo eSPe.

Benedict XVI. 2011a. „Ewangelia jest największą siłą przemiany świata. Przemówienie wygłoszone do przedstawicieli świata kultury, sztuki i gospodarki w bazylice Sta Maria Della Satute podczas wizyty w Akwilei i Wenecji. (Venice – 8 May 2011).” L’Osservatore Romano 32 (7): 45-46.

Benedict XVI. 2011b. “Gdy człowiek postępuje wbrew sumieniu, rani samego siebie. Przemówienie wygłoszone z okazji zgromadzenia generalnego Papieskiej Akademii «Pro Vita»”(Vatican – 26 February 2011).” L’Osservatore Romano 32 (4): 14-16.

Benedict XVI. 2011c. „Musicie dawać świadectwo o spotkaniu z Chrystusem. Przemówienie wygłoszone do młodych zakonnic w klasztorze św. Wawrzyńca w Escorialu podczas podróży do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (Escorial – 19 August 2011).” L’Osservatore Romano 32 (10-11): 12-13.

Benedict XVI. 2011d. „Sumienie jest miejscem w którym rozbrzmiewa głos prawdy. Przemówienie wygłoszone podczas spotkania do przedstawicieli społeczeństwa chorwackiego w Teatrze Narodowym” (Zagreb – 4 June 2011).” L’Osservatore Romano 32 (7): 8-9.

Benedict XVI. 2012. Radość wiary. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Benedict XVI. 2022. Nawrócenie jak płomień zapałki. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański” wg Przewodnika Katolickiego. Accessed June 18, at https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/Benedict_xvi/modlitwy/ap_pk_10032007.

Francis. 2013. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”.

Ide, Pascal. 2011. Chrystus daje wszystko. Teologia miłości Benedykta XVI. Kraków: Wydawnictwo „Esprit”.

John Paul II. 1993. Veritatis splendor.

Kiełbasa, Grzegorz. 2021. Eklezjalny i eklezjotwórczy wymiar sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu papieża Benedykta XVI. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. DOI: https://doi.org/10.15633/9788374389709

Kluz, Marek. 2017. „Wymagania miłości w życiu społecznym w świetle encyklik „Deus caritas est” i „Caritas in veritate” papieża Benedykta XVI.” Studia Nauk Teologicznych PAN 12: 191-210.

Lubiński, Dominik. 2020. „Rola czynnika religijnego w formowaniu sumienia w nauczaniu Benedykta XVI.” Łódzkie Studia Teologiczne 29 (3): 77-91.

Ratzinger Joseph. Benedict XVI. 2013. Wolność i zobowiązanie w Kościele. In Joseph Ratzinger – Benedict XVI. Opera omnia. Kościół – znak wśród narodów, vol. VIII/1, edited by Krzysztof Góźdź, Marzena Górecka, 391-409. Lublin: KUL.

Ratzinger, Joseph. 1999. Prawda, wartości, władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Ratzinger, Joseph. 2001. Służyć prawdzie. Wrocław: Wydawnictwo „TUM”.

Ratzinger, Joseph. 2005. Prawda w teologii. Translated by M. Mijalska. Kraków: Wydawnictwo „M”.

Ratzinger, Joseph. Benedict XVI. 2013. Nowa ewangelizacja. vol. VIII/2 In: Joseph Ratzinger – Benedict XVI. Opera omnia. Kościół – znak wśród narodów, edited by Krzysztof Góźdź, Marzena Górecka, 1140-1149. Lublin: KUL.

Ratzinger, Joseph. Benedict XVI. 2007. Jezus z Nazaretu. Część I. Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia. Kraków: Wydawnictwo „M”.

Ratzinger, Joseph. Benedict XVI. 2009. Kościół. Wspólnota w drodze. Translated by Dariusz Chodyniecki. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Ratzinger, Jospeh. Benedict XVI. 2005. Patrzeć na Chrystusa. Kraków: Wydawnictwo „Salwator”.

Seewald, Peter. 2001. Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Szymik, Jerzy. 2016. „Głos spoza nas. J. Ratzingera/Benedict a XVI tezy o sumieniu.” Roczniki Teologiczne 2: 27-51. DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2016.63.2-2

Szymik, Jerzy. 2018. „Synowie w Synu. Naśladowanie Jezusa jako centralna idea chrześcijańskiej praxis.” Studia Pastoralne 14: 251-264.

Szymik, Jerzy. 2020. „Syn jako rozdarta zasłona Misteria Jezusa w ujęciu Józefa Ratzingera – Benedict a XVI.” Collectanea Theologica 90 (4): 109-123. DOI: https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.4.04