Podstawowe wartości i idee ustawodawstwa i nauczania Kościoła o małżeństwie dla Europy i świata

Main Article Content

Janusz Gręźlikowski

Abstrakt

Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina są jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości, a jednocześnie dostrzega zagrożenia pochodzące ze strony ustawodawstwa państwa i różnych instytucji. W ustawodawstwem i  nauczaniu, Kościół chce pokazać ich pochodzenie, cel, cechy , znaczenie i wartość jaką posiada rodzina oraz zaoferować pomoc dla małżeństwa i rodziny w wypełnianiu swojego zadania i powołania. Przez nauczanie Kościoła chce podjąć wyraźne stanowisko wobec różnych niekorzystnych lub wrogich sił i systemów mających wpływ ma małżeństwa i rodziny, przypominając z mocą i siłą o wartości, zasad jakie posiada ta "instytucja" społeczna.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły