Ślub kościelny. Dlaczego nie? Pedagogiczno-psychologiczne aspekty pracy nad sobą w czasie przygotowania do małżeństwa i w małżeństwie

Main Article Content

Anna Błasiak
Ewa Dybowska

Abstrakt

Mimo wielu sprzecznych faktów młodzi ludzie dzisiaj nadal uważają rodzinę za jedną z najważniejszych wartości, przynajmniej na poziomie deklaracji. Trening natychmiastowości, który oferuje człowiekowi doba ponowoczesności, nie sprzyja przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Sprawia to, że młodzi ludzie uciekają od ślubu. W przygotowaniu do ślubu jako drogi życiowego powołania istotną rolę odgrywa praca nad sobą, która prowadzi do coraz bardziej dojrzałej osobowości. We współczesnym świecie trzeba na nowo docenić okres narzeczeństwa, nadać mu pierwotny sens jako koniecznemu etapowi rozwojowemu. Ma on prowadzić do poznania fenomenu miłości odkrywanego najpełniej w relacji małżeńskiej. Dlatego pytanie o ślub kościelny pozostaje aktualne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Błasiak, A., & Dybowska, E. (2012). Ślub kościelny. Dlaczego nie? Pedagogiczno-psychologiczne aspekty pracy nad sobą w czasie przygotowania do małżeństwa i w małżeństwie. Teologia I Moralność, 7(2(12), 135-156. https://doi.org/10.14746/tim.2012.12.2.9
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Alphonso H., Osobiste powołanie, Gdynia 1993.
 2. Czermińska M., O przyszłym kształceniu nauczycieli. Uniwersytet jako całość otwarta, w: Pytanie, dialog, wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992.
 3. Jan Paweł II, Familiaris Consortio.
 4. Ładyżyński A., Małżeństwo? Nie dziękuję! Rzecz o przyczynach niezawierania związków, w: Rodzina we współczesności, red. A. Ładyżyński, Wrocław 2009.
 5. Majkowski W., Socjologia rodziny, w: Rodzina - bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006, s.395; także M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Lublin 2008.
 6. Melosik Z., Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, w: Edukacja w czasach popkultury, red. W. Burszta, A. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002.
 7. Melosik Z., Ponowoczesność: między globalizmem, amerykanizacją i fundamentalizmem, w: Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego, red. J. Brzeziński, Z. Kwieciński, Toruń 2000.
 8. Nowak M., Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, red. F. Adamski, Kraków 1993.
 9. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.
 10. Półtawska W., Przygotowanie do małżeństwa, Kraków 1993.
 11. Ryś M., Ku dojrzałej osobowości, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, red. K. Ostrowska, M. Ryś, Warszawa 1999.
 12. Ryś M., Relacje wewnątrzrodzinne w świetle badań psychologicznych, w: Oblicze współczesnej rodziny polskiej, red. B. Mierzwiński, E. Dybowska, Kraków 2003.
 13. Ryś M., Wzajemne relacje małżonków, w: Wychowanie do życia w rodzinie, s. 112; B. Wojciszke, Psychologia miłości. Intymność – namiętność – zobowiązanie, Gdańsk 2010.
 14. Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
 15. Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków 1992.
 16. Turos L., Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, Warszawa 2003.
 17. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.