Wpływ metody in vitro na zdrowie i funkcjonowanie kobiety oraz relacje małżeńskie

Main Article Content

Monika Warzecha

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie funkcjonowania kobiety w programie in vitro oraz wpływ tej metody na relacje wewnątrzmałżeńskie. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: czym kierują się osoby decydujące się na procedurę sztucznego zapłodnienia, jakie są moralne dylematy osób podchodzących do programu in vitro itp. W celu znalezienia odpowiedzi autorka sporządziła ankietę i udostępniła ją na portalach: abrahamisara.pl, babyboom.pl, kafeteria.pl, gazeta.pl, popieram in vitro – Facebook i inne. Badania trwały około jednego roku (2014). Ujawniły one liczne zagrożenia zarówno dla matki, jak i dziecka, związane z niektórymi praktykami klinicznymi związanymi z praktyką in vitro, które uwłaczają godności zarówno osoby ludzkiej, jak i małżeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Monika Warzecha, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Monika Warzechaabsolwentka pedagogiki specjalnej (specjalność: asystent osoby niepełnosprawnej) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz magister nauk o rodzinie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Aktualnie pracuje jako terapeuta zajęciowy w stowarzyszeniu pomocy socjalnej „Gaudium et Spes”. Interesuje się bioetyką i szkolnictwem specjalnym.

Bibliografia

 1. b. a. Fostimon - Urofollitropinum - zastosowanie i działanie lecznicze, [Online:] http://www.doz.pl/leki/p6459-Fostimon
 2. b. a. In vitro [w:] „Niepłodność, dlaczego tak trudno zostać rodzicem”, Ringier Axel Springer Polska 2013
 3. b. a., Każdego dnia mam wyrzuty sumienia, [w:] „Służba życiu. Zeszyty problemowe”, nr 1/2011
 4. b. a., Moje uczucia nie mogły się liczyć, [w:] „Służba życiu. Zeszyty problemowe”, nr 1/2011
 5. b. a. Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa, [Online:] http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000071/WC500023742.pdf
 6. b. a. Ulotka dla pacjenta, [Online:] http://ferring.pl/ulotki/gonapeptyl.pdf
 7. b. a. Ulotka dla pacjenta, [Online:] http://www.menopur.com.pl/upload/201401/menopur75pdf.pdf
 8. GADZINOWSKI J., PAWELCZYK L., WIŚNIEWSKI J.,(red.), Dawanie życia. Problemy wspomaganego rozrodu człowieka, Poznań 2003.
 9. JANCZUR-BIDZAN M., Psychologiczna charakterystyka kobiet leczonych z powodu niepłodności, [w:] BIELAWSKA-BATOROWICZ E., KORNAS-BIELA D. (red.), Z zagadnień psychologii prokreacyjnej, Lublin 1993.
 10. KORNAS-BIELA D., Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacją, [w:] KORNAS-BIELA D., (red.), Oblicza macierzyństwa, Lublin 1999.
 11. MORNET M. i M., Kiedy dziecko każe na siebie czekać. Nadzieja dla długo starających się o dziecko, Kraków 2011.
 12. MUSZALA A., Sztuczne zapłodnienie, [w:] Tenże, (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2007.
 13. ORZESZYNA J., Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie, Kraków 2005.
 14. SZYMAŃSKA M., Bioetyka początków życia, Białystok 2004.
 15. SZYNCEL K., Sztuczne zapłodnienie, Kraków 2010.
 16. WASILEWSKI T., Procedura in vitro, [w:] „Służba życiu. Zeszyty problemowe”, nr 1/2011.