Ocena wybranych przepisów prawa holdingowego ze znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia zasad austriackiej szkoły ekonomii
PDF

Słowa kluczowe

holding
austriacka szkoła ekonomii
spółka

Jak cytować

Dolata, W. (2023). Ocena wybranych przepisów prawa holdingowego ze znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia zasad austriackiej szkoły ekonomii. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 31–42. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.3

Abstrakt

Najnowsza nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wzbogaca polskie prawo handlowe o regulację działalności holdingów. Długo wyczekiwane przepisy należy poddać krytycznej ocenie, w której przeprowadzeniu pomocne są zasady austriackiej szkoły ekonomii – nurtu w ekonomii wskazującego na zbędność państwowej ingerencji m.in. w obrót handlowy. Analizując aktualnie obowiązującą ustawę, komentarze oraz literaturę szkoły austriackiej, można zauważyć, że regulacja z Działu IV k.s.h. zawiera wiele niepotrzebnych przepisów, a jednocześnie obejmuje przepisy niepełne. Remedium na zbyt duży interwencjonizm ustawodawcy w ustrój grupy spółek oraz brak precyzji określonych artykułów mogłoby stanowić wprowadzenie obowiązku sporządzenia oraz podjęcia uchwały, np. przez zgromadzenia wspólników spółek wchodzących do holdingu, w której indywidualnie uregulowano by kwestie aktualnie ujęte w Dziale IV – takie rozwiązanie oddawałoby w najpełniejszym stopniu praktyczny i dynamiczny charakter prawa handlowego.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.3
PDF

Bibliografia

Czarnecka, A. (2022). Art. 4 § 1 pkt 4 lit. f, [w:] M. Baran, A. Czarnecka (red.), Prawo holdingowe. Praktyczny komentarz. Warszawa: 19–20.

Domański, G., Schubel, J. (2011). Krytycznie o projekcie prawa spółek. „Przegląd Prawa Handlowego” 5: 5–13.

Gołębiewski, S., Sędzicki, W. (2006). Koncerny w polskim systemie prawa. „Prawo Spółek” 3: 47–53.

Hayek, A.F. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago.

Hayek, A.F. (2005). Droga do zniewolenia. Arcana.

Janik, M. (2014). Austriacka szkoła ekonomii i jej przedstawiciele. „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 6(2): 43–75.

Kachniewski, M., Rapala, R., Serowik, A. (2020). Doświadczenia państw Unii Europejskiej w stosowaniu regulacji prawa holdingowego, [w:] Nowelizacja KSH: prawo holdingowe w praktyce. Porównanie doświadczeń UE. Cykl webinariów w ramach X FSK, 20 października 2020 r. (zapis rozmowy).

Kirzner, I. (1978). Competition and Entrepreneurship. Chicago. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226375489.001.0001

Łętowska, E., Woleński, J. (2013). Czy prawo zatruwa wolność? „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 3: 9–26.

Mises, L. (1998). Human Action. Auburn.

Mises, L. (2005). Biurokracja. Lublin.

Mroczek, A. (2016). Geneza społeczeństwa według austriackiej szkoły ekonomii w kontekście idei komunitarystycznych. „Prakseologia” 158(2): 297–321.

Oplustil, K. (2019). Koncepcje interesu grupy spółek w pracach europejskich gremiów eksperckich (EMCA, FECG, ICLEG). „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1: 5–25. DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.1

Radwan, A. (2006). Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. Wrocław: 574–593.

Rothbard, M. (1998). The Ethics of Liberty. New York.

Rothbard, M. (2004). Man, Economy, and State with Power and Market. Auburn.

Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa.

Simpson, D. (1983). Joseph Schumpeter and Austrian School of Economics. „Journal of Economic Studies” 10(4): 18–28. DOI: https://doi.org/10.1108/eb002567

Sołtysiński, S. (1993). Zgrupowanie spółek. Zarys problematyki prawnej. „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 3: 230–235.

Stępnicka, N. (2013). Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera a wyzwania współczesnej gospodarki. „Studia Ekonomiczne” 129: Współczesne problemy ekonomiczne: wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza: 28–34.

Szymański, K.M., Ośka, J. (2022/2023). Nowelizacja KSH – przyczyny zmian oraz najważniejsze wprowadzone rozwiązania. „Edukacja Prawnicza” 1: 35–45.