Nr 13 (2023)
Pełny numer
Pełny numer

Artykuły

Krzysztof Binkowski
7-17
Sztuczna inteligencja a wykładnia prawa – propozycja zastosowania systemów AI do ustalania założenia o racjonalnym prawodawcy
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.1
PDF
Miłosz Czerwiński
19-29
Umowa o świadczenie usługi grania w chmurze z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.2
PDF
Wiktor Dolata
31-42
Ocena wybranych przepisów prawa holdingowego ze znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia zasad austriackiej szkoły ekonomii
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.3
PDF
Magdalena Jacolik
43-54
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej. Analiza instrumentu prawnego w wybranych państwach Grupy Wyszehradzkiej
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.4
PDF
Karolina Jankowska
55-66
Instytucjonalizacja budżetu obywatelskiego na szczeblu gminnym – ocena unormowań ustawowych
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.5
PDF
Arkadiusz Jaworski
67-78
Problematyka łączenia mandatu parlamentarnego ze stanowiskami członka Rady Ministrów i sekretarza stanu w administracji rządowej
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.6
PDF
Magdalena Jurczuk
79-88
Non-Fungible Token (NFT) jako przedmiot umowy
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.7
PDF
Natalia Kiziuk, Jan Pawłowicz, Patryk Pieniążek, Jolanta Żółkiewska
89-105
Dostęp do informacji publicznej w zakresie działalności organów stanowiących administracji samorządowej. Studium prawnoporównawcze
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.8
PDF
Kosma Łyczewski
107-117
Przepis art. 266 § 1a Kodeksu postępowania karnego – zagrożenia i wątpliwości
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.9
PDF
Patryk Pieniążek
119-130
Ochrona prywatności osób wykonujących zawód komornika sądowego. Zarys problemu
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.10
PDF
Jakub Wieczorek
131-142
Regulacje wprowadzone nowelizacją Kodeksu wyborczego ze stycznia 2023 r. dotyczące możliwości rejestrowania czynności obwodowych komisji wyborczych a zasada tajności głosowania
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.11
PDF
Hubert Woelke
143-154
Prawo dostępu do informacji publicznej w dobie niepewności konstytucyjnej i instrumentalizacji prawa
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.12
PDF
Mateusz Zagórowski
155-166
Względny charakter bezprawności jako mechanizm ograniczający zakres odpowiedzialności za szkodę
https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.13
PDF