Sztuczna inteligencja a wykładnia prawa – propozycja zastosowania systemów AI do ustalania założenia o racjonalnym prawodawcy
PDF

Słowa kluczowe

sztuczna inteligencja
wykładnia prawa
założenie o racjonalnym prawodawcy
stosowanie prawa

Jak cytować

Binkowski, K. (2023). Sztuczna inteligencja a wykładnia prawa – propozycja zastosowania systemów AI do ustalania założenia o racjonalnym prawodawcy. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 7–17. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.1

Abstrakt

Sztuczna inteligencja rozwija się dynamicznie i jest coraz bardziej obecna w dyskursie publicznym, stąd powszechniejsze stają się pytania o jej potencjalne zastosowanie w dziedzinie prawa. Celem artykułu jest rozważenie, czy AI jest w stanie usprawnić proces stosowania prawa, a mianowicie ustalanie hipotez struktury głębokiej nauki prawa. Przy tym za problem badawczy uznano kwestię możliwości operacyjnych AI, a więc tego, czy sztuczna inteligencja jest w stanie adekwatnie odtwarzać założenie o racjonalnym prawodawcy. Aby rozważyć powyższe zagadnienie, w pierwszej kolejności przeanalizowano dyskusję na temat definicji sztucznej inteligencji oraz metodologiczne kwestie nauki prawa. Wreszcie w kwestii założenia o racjonalnym prawodawcy odtworzono warunki związane z tym konstruktem i zastanowiono się, czy mógłby powstać system adaptujący to założenie.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.1
PDF

Bibliografia

Dymitruk, M. (2019). The Right to a Fair Trial in Automated Civil Proceedings. „Masaryk University Journal of Law and Technology” 13(1): 27–44. DOI: https://doi.org/10.5817/MUJLT2019-1-2

Lai, L., Świerczyński, M. (red.). (2020). Prawo sztucznej inteligencji. Legalis/el.

McCarthy, J. (2004). What is Artificial Intelligence? Stanford.

Nowak, L. (1973). Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa. Warszawa.

Russell, S., Norvig, P. (red.). (2020). Artificial Intelligence: A modern approach. London. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780190905033.003.0012

Wronkowska, S. (2002). Podstawowe pojęcia prawoznawstwa. Poznań.