Prawo dostępu do informacji publicznej w dobie niepewności konstytucyjnej i instrumentalizacji prawa
PDF

Słowa kluczowe

dostęp do informacji publicznej
Krajowa Rada Sądownictwa
instrumentalizacja prawa
konstytucja
osoba sprawująca funkcję publiczną

Jak cytować

Woelke, H. (2023). Prawo dostępu do informacji publicznej w dobie niepewności konstytucyjnej i instrumentalizacji prawa. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 143–154. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.12

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie obecnego stanu prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce, z uwzględnieniem zwłaszcza przykładu list poparcia do nowej KRS. W opracowaniu odnosi się także prawo dostępu do informacji publicznej do prób instrumentalizacji prawa i zderza je ze sobą. Dzieje się to przez analizę teoretyczną prawa dostępu do informacji publicznej (w szczególności zakreślenie jego zakresu i ograniczeń), przywołującą doktrynę i orzecznictwo, a następnie odniesienie uzyskanych konkluzji do faktycznych zdarzeń związanych ze sporem o listy poparcia do KRS. Zagadnienie to ma z pewnością duże znaczenie w państwie, które konstytucyjnie opiera się na zasadzie demokratycznego państwa prawnego, świadczy bowiem o kondycji demokracji jako takiej.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.12
PDF

Bibliografia

Aleksandrowicz, T.R. (2008). Komentarz do art. 2, [w:] idem, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. LEX/el.

Bernaczyk, M. (2020). Dostęp do list poparcia kandydatów do KRS jako przykład neutralizacji aksjologicznej Konstytucji RP. „Acta Universitatis Wratislaviensis” 120: 133–146. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.11

Florczak-Wątor, M. (2021). Komentarz do art. 61, [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381383370.03

Garlicki, L. (2021). Polskie prawo konstytucyjne. Warszawa.

Kamińska, I., Rozbicka-Ostrowska, M. (2016). Komentarz do art. 5, [w:] iidem, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. LEX/el.

Kłaczyński, M. (2003). Komentarz do art. 5, [w:] S. Szuster, M. Kłaczyński, Dostęp do informacji. Komentarz. LEX/el.

Sitniewski, P.M. (2021). Wyroki sądowe jako informacja publiczna, [w:] idem, Udzielanie informacji publicznej przez sądy powszechne. Poradnik z wzorami pism. LEX/el.

Sokolewicz, W., Wojtyczek, K. (2016). Komentarz do art. 61, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el.

Szustakiewicz, P, Bielski, K. (2019). Head of Ward as a Person Performing a Public Function in the Light of Act on access to public information. „Ius Novum” 2: 194–206.

Wronkowska, S. (2005). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań.

Wronkowska, S. (2019). O woluntaryzmie, instrumentalizacji i odpowiedzialności za prawo. „Przegląd Konstytucyjny” 1: 9–15.