Ochrona prywatności osób wykonujących zawód komornika sądowego. Zarys problemu
PDF

Słowa kluczowe

komornik sądowy
prawo do prywatności
funkcjonariusz publiczny
zawód zaufania publicznego
ochrona danych osobowych

Jak cytować

Pieniążek, P. (2023). Ochrona prywatności osób wykonujących zawód komornika sądowego. Zarys problemu. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 119–130. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.10

Abstrakt

Zawód komornika sądowego w Polsce ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Obecne regulacje bez wątpienia pozwalają ingerować w sferę prywatności osób wykonujących niniejszą profesję. Artykuł ma na celu ukazanie relacji, jakie zachodzą pomiędzy prawem do prywatności a zawodem komornika sądowego. Istotne będzie omówienie kwestii prawa do prywatności w polskim porządku prawnym, a także statusu prawnego komornika sądowego oraz ustawowego wyłączenia ochrony prywatności. W opracowaniu została zastosowana metoda dogmatycznoprawna: analizie poddano istniejące uregulowania prawne poprzez odwoływanie się do przypisów oraz piśmiennictwa i orzecznictwa.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.10
PDF

Bibliografia

Banaszak, B. (2012). Komentarz do art. 47, [w:] idem, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Legalis/el.

Florczak-Wątor, M. (2021). Komentarz do art. 47, [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381383370.03

Madibekova, D. (2018). Right to Privacy of Public Figures and Freedom of Expression in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Searching for Balance. Wrocław. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3585990

Petasz, P. (2018). Ocena prawna wypowiedzi zamieszczonej w Internecie wypełniającej znamiona przestępstwa zniesławienia lub zniewagi. Glosa do postanowienia SN z dnia 24 października 2017 r., V KK 278/17. „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 1: 99–106.

Pytel, A. (2019). Egzekucja z rachunku bankowego komornika sądowego w świetle ustawy o komornikach sądowych. „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 1: 18–42.

Reiwer, R. (2021). Komentarz do art. 17, [w:] R. Reiwer (red.), Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz. Warszawa.

Świtkowski, M. (2021). Komentarz do art. 2 ustawy o komornikach sądowych, [w:] M. Simbierowicz, M. Świtkowski (red.), Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz. Warszawa.