Umowa o świadczenie usługi grania w chmurze z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego
PDF

Słowa kluczowe

dystrybucja cyfrowa
gry komputerowe
cloud gaming
prawo prywatne międzynarodowe

Jak cytować

Czerwiński, M. (2023). Umowa o świadczenie usługi grania w chmurze z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 19–29. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.2

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są rozważania na temat cloud gaming z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego. Omówiona została definicja i istota usługi grania w chmurze, a także przyczyny jej rosnącej popularności wśród graczy. Autor przede wszystkim dąży do ustalenia miejsca wykonania umowy, jurysdykcji krajowej oraz prawa właściwego dla umowy o świadczenie usługi grania w chmurze, posiłkując się w tym celu dorobkiem doktryny z zakresu prawa międzynarodowego oraz usług opartych na chmurze obliczeniowej ze względu na zbliżony rodzajowo charakter tych usług. Analizie poddane zostały unijne akty prawne regulujące prawnomiędzynarodowe aspekty umów o świadczenie usług, z naciskiem na zapisy zawierające wzmocnioną ochronę prawną dla konsumentów. Autor podjął próbę zdefiniowania miejsca wykonania umowy sprzedaży cyfrowego egzemplarza gry komputerowej w przypadku dystrybucji w chmurze.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.2
PDF

Bibliografia

Jagielska, M. (2018). Komentarz do art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008, [w:] M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Legalis/el.

Jaroszek, A. (2009). Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet. Warszawa.

Krasuski, A. (2018). 6. Międzynarodowy aspekt usług świadczonych w chmurze obliczeniowej a wybór prawa właściwego, [w:] Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania. LEX/el.

Kulesza, J. (2010). Ius Internet. Między prawem a etyką. Warszawa.

Matysiak, M. (2018). Konsekwencje prawne transgranicznego charakteru umowy o świadczenie usług typu cloud gaming. „Studia Prawnicze” 5: 173–209. DOI: https://doi.org/10.37232/sp.2018.5.6

Molenda-Kropielnicka, E. (2013). Cloud Computing – zagadnienia prawne. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 119(1): 109–149.

Siwicki, M. (2016). Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa autorskiego w „chmurach obliczeniowych” w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. „Europejski Przegląd Sądowy” 124(1): 21–26.

Świerczyński M. (2007). Jurysdykcja krajowa a prawo właściwe w Internecie, [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu. Warszawa.

Świerczyński M. (2007). Zakres stosowania zasady państwa pochodzenia, [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu. Warszawa.

Zachariasiewicz, M.A. (2018). Komentarz do art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008, [w:] M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Legalis/el.

Żok, K. (2017). Prawna i ekonomiczna analiza umowy o korzystanie z programu komputerowego jako usługi (Software as a Service, SaaS). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 4: 63–78.