Przepis art. 266 § 1a Kodeksu postępowania karnego – zagrożenia i wątpliwości
PDF

Słowa kluczowe

poręczenie majątkowe
przysporzenie
źródło pochodzenia

Jak cytować

Łyczewski, K. (2023). Przepis art. 266 § 1a Kodeksu postępowania karnego – zagrożenia i wątpliwości. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 107–117. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.9

Abstrakt

Artykuł ma na celu wykazanie zagrożeń i wątpliwości wywołanych przez regulację zawartą w art. 266 § 1a Kodeksu postępowania karnego. Autor porusza kwestie potencjalnej sprzeczności wprowadzonego przepisu z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka, wpływu nowelizacji na wydatki państwa oraz stosowanie innych środków zapobiegawczych, przede wszystkim tymczasowego aresztowania. Zdaniem autora wprowadzona regulacja stwarza ryzyko zbyt dużej swobody interpretacji, co może powodować rozbieżności w jej praktycznym stosowaniu. W opracowaniu są także zawarte rozważania dotyczące celowości zmian w zakresie poręczenia majątkowego oraz konsekwencji ich stosowania w nowej, zmienionej formie.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.9
PDF

Bibliografia

Boratyńska, K., Czarnecki, P., Koper, R. (2023). Komentarz do art. 266, [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX/el.

Garlicki, L., Jarosz-Żukowska, S. (2016). Komentarz do art. 64, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el.

Izydorczyk, J. (2002). Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym. Kraków.

Karlik, P. (2016). Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym. Warszawa.

Rynkun-Werner, R. (2021). Poręczenie majątkowe po nowemu – kilka uwag na tle projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego ze stycznia 2021 r. „Palestra” 5: 16–29.

Tuleja, P. (2021). Komentarz do art. 31, [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el.

Zubik, M., Sokolewicz, W. (2016). Komentarz do art. 2, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el.