Pressto.

Nagłowek strony

Organizacje polonijne i tożsamość narodowa. Polacy w Bośni i Hercegowinie (BiH)

Ewa Nowicka

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/bp.2016.23.9

Abstrakt


The article is based on anthropological fieldwork basing on participant observation andinterviews conducted in 2014 during Program „Sigma” Erazmus Mundus 2 in Tuzla,Lukavac, Sarayevoand Mostar. The interviewees were the members of Polish minority inBosnia and Herzegovina engaged in Polish cultural organisations. The study aimed atunderstanding various types of bonds with Poland as a state or the culture and even familyhistories, as presented in interviews and behaviours. The author poses the question: whyintence development of Polish organisations flourished in the period of war in 1991-1995,inspite of the fact that Polish emigration to Bosnia started in the second half of 19th century. Presently the organizations are fading and even dissapearing. The author traces manifestations of Polish identity and national ties in Bosnia and presents typology, linking particular types of Polish identity with time and character of emigration.


Słowa kluczowe


Polacy na Bałkanach; mniejszości narodowe; Bośnia i Hercegowina; organizacje polonijne; tożsamość narodowa;

Pełny tekst:

Bibliografia


Bugaj Tadeusz, Reemigracja ludności polskiej z Jugosławii i jej osiedlenie na Dolnym Śląsku. 1946–1947, „Rocznik Jeleniogórski”, 1982, R. 20, s. 63–91

Bugaj Tadeusz, Reemigracja Ludnosci Polskiej z Jugosławii i jej osiedlenie na Dolnym Sląsku[1946–1947], „Rocznik Jeleniogórski”, 1983, R. 21, s. 83–127.

Kabzińska, Iwona. Wśród „kościelnych Polaków”. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Warszawa 1999.

Krajewska Teodora, Pamiętnik, Kraków 1989.

Nowicka Ewa (red.), Swoi i obcy, Warszawa 1990.

Nowicka Ewa, Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą, Kraków 2000.

Nowicka Ewa, Łodziński Sławomir, U progu otwartego świata: poczucie polskości i nastawienia Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988–1998, Kraków 2001.

Nowicka Ewa, Mnogolikost’ polskoj idienticznosti. Poliacy za wostocznoj granicej, „Diaspory”, 2005, nr 4, s. 6–24.

Nowicka Ewa, Wierszyna, czyli z morza na ocean, w: Słowiańskie Wyspy Językowe I Kulturowe, red. Nowicka-Rusek Ewa, Głuszkowski Michał, Toruń 2013, s. 13–27.

Polacy w Bośni – http://polacy-w-bosni.pl/ [dostęp: 12.12 2016].

Solecki Mariusz, Utracony dom. Losy Polaków z Bośni, „Więź”, 2007, nr 10.

Rekść Magdalena, Między pokojową koegzystencją a bratobójczymi walkami. Bośnia i Hercegowina jako egzemplifikacja społeczeństwa wielokulturowego, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae”, 2009, t. 3, s.157–173.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 179 PDF - 119

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017 Ewa Nowicka-Rusek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.