Pressto.

Nagłowek strony

Nie ma wolności bez odpowiedzialności

Jacek Kuźnicki, Janusz Marek Bujnicki

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/nisw.2017.2.10

Abstrakt


Analizujemy system organizacji nauki i jego zmiany w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, w kontekście zmian równolegle zachodzących na świecie. W oparciu o nasze doświadczenia z pracy w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ale także dzięki dobrym wzorcom z innych instytucji w Polsce i za granicą, przedstawiamy nasze przemyślenia w odpowiedzi na pytanie, jak rozwijać naukę w Polsce. Uważamy, że aby usprawnić system organizacji nauki w naszym kraju i szybko osiągnąć pozytywny efekt, należy skorzystać ze sprawdzonych wzorów z innych krajów oraz pozytywnych przykładów własnych polskich sukcesów. Realizacja tych zadań wymaga odważnych decyzji politycznych, które zapewnią naukowcom niezbędną do efektywnej pracy wolność, ale także powiążą tę wolność z odpowiedzialnością. Dzięki ludziom, którzy się tego podejmą i odpowiedzialnie wykorzystają oferowane możliwości, Polska będzie miała szansę na szybki postęp cywilizacyjny. Inwestycje w naukę są kluczowe dla rozwoju każdego kraju.


Słowa kluczowe


organizacja nauki; wolność; odpowiedzialność; doskonałość kadry; odbiurokratyzowanie; ekspercki system ocen

Pełny tekst:

Bibliografia


Kuźnicki, J. (1995). Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W poszukiwaniu optymalnego modelu. Nauka. 4: 57-62.

Kuźnicki, J. (2013). „Mamy twórczych i zdolnych naukowców” – o funkcjonowaniu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Wywiad z prof. Jackiem Kuźnickim. Biotechnologia.pl.

Kuźnicki, J., Dubicka-Boroch, D., Witt, M., Ziemka, A. (2012). Rola Akademii w powstaniu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Nauka. 2: 81-84.

Kuźnicki, J., Miączyńska, M. (2007). Opportunities in Poland. Nature. 446: 580. doi:10. 1038/nj7135-580b.

Levitan, D. (2017). Not a Scientist: How Politicians Mistake, Misrepresent and Utterly Mangle Science. New York: W.W. Norton & Co..

Mervis, J. (2017). U.S. Report calls for Research integrity board. Science. 356(6334): 123.

Nałęcz, M. (1995). Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Historia, stan aktualny i zamierzenia. Nauka. 4: 53-56.

Nichols, T. (2017). The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters. Oxford University Press: Oxford.

Schiermeier Q. (2003). Polish science: Poles apart, or together with Europe? Nature. 421: 471-472. doi:10.1038/421471a.

Schiermeier Q. (2017). Poland: Into the light. Nature 542: 507-509 (23 February 2017); doi:10.1038/nj7642-507a.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 110 PDF - 118

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.