Pressto.

Nagłowek strony

Dobro wspólne

Irena Lipowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.3

Abstrakt


Pojęcie dobra wspólnego jest pojęciem szerszym niż pojęcie interesu publicznego, na którym przez lata skupiała się uwaga doktryny i orzecznictwa. W obecnych czasach kryzysu państwa, którego podstawowe elementy omówiono w opracowaniu, refleksja nad pojęciem dobra wspólnego wydaje się szczególnie ważna dla ochrony podstaw idei oraz realizacji rządów prawa. Zakotwiczone w konstytucji ma także poważne konsekwencje dla oceny działań administracji publicznej, jak wskazuje bowiem doktryna, o ile interes publiczny dotyczy zawsze zbiorowości, o tyle dla dobra wspólnego może być niezbędna np. ochrona jednostki, jej godności, pozycji prawnej. Wskazano także, jak naruszenie zasad działania administracji publicznej w procesie legislacyjnym zagraża dobru wspólnemu. W artykule ukazano możliwe konkretyzacje pojęcia dobra wspólnego w prawie administracyjnym. Dotyczyć to może zarówno zadań administracji, jak i wykonywania kierownictwa w administracji publicznej. Przedstawiono postulaty badawcze w tym zakresie.


Słowa kluczowe


pojęcie dobra wspólnego; zasady konstytucyjne; prawo administracyjne

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 54 PDF - 42

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.