Tom 79 Nr 3 (2017)

ARTYKUŁY

Wojciech Łączkowski
11-15
Konstytucja RP a waluta euro
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.2
PDF PDF (English)
Irena Lipowicz
17-31
Dobro wspólne
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.3
PDF PDF (English)
Mirosław Stec
33-47
O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.4
PDF
Piotr Lisowski
49-60
Aksjologia samorządu terytorialnego – in rebus angustis?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.5
PDF
Mariusz Szyrski
61-72
Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.6
PDF
Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj
73-89
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.7
PDF
Katarzyna Małysa-Sulińska
91-107
Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego a władztwo planistyczne gminy
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.8
PDF
Mariusz Kotulski
109-118
Referendum lokalne
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.9
PDF
Radosław Mędrzycki
119-131
Funkcje gminnych rad seniorów
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.10
PDF
Piotr Lissoń
133-147
„Rekomunalizacja” zadań w sferze gospodarki komunalnej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.11
PDF
Katarzyna Kokocińska
149-159
Kontrakt terytorialny – instrument współpracy podmiotów prowadzących politykę rozwoju
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.12
PDF
Tomasz Nieborak
161-174
Rynek finansowy jako dobro wspólne
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.13
PDF
Jerzy J. Parysek
175-192
Metafory i neologizmy współczesnego języka nauk społecznych i ekonomicznych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.14
PDF

* * *

red. nauk. Marek Nowak, red. nauk. Paweł Śliwa, głos w dyskusji Marek S. Szczepański, głos w dyskusji Tomasz Piróg, głos w dyskusji Hubert Kotarski, glos w dyskusji Tatiana Majcherkiewicz
241-252
Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.19
PDF
Jarosław Flis, Dariusz Stolicki
253-266
JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.20
PDF