Definicja CSR według normy ISO 26000 a praktyka gospodarcza
PDF

Słowa kluczowe

CSR
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
ISO 26000

Jak cytować

Rojek-Nowosielska, M. (2017). Definicja CSR według normy ISO 26000 a praktyka gospodarcza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 213–224. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.17

Liczba wyświetleń: 983


Liczba pobrań: 578

Abstrakt

Problemem badawczym omówionym w artykule jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zaproponowana w normie ISO 26000 definicja CSR (ang. corporate social responsibility) jest realizowana przez przedsiębiorstwa w Polsce. Prowadzone w niniejszym artykule rozważania odpowiadają podejściu charakterystycznemu dla ram naukowych badań stosowanych. Podjęte prace mają charakter eksplanacyjny, w ramach których zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety jako narzędzia badawczego. W odniesieniu do czterech kryteriów definicyjnych CSR wskazanych w normie ISO 26000 przeprowadzono badanie empiryczne na próbie 385 podmiotów. Z uwagi na niejednorodne wyniki wskazujące różny poziom realizacji kryteriów definicyjnych CSR zawartych w normie nie można jednoznacznie określić stopnia ich realizacji. Wskazano natomiast obszary, które są w większym bądź mniejszym stopniu realizowane w praktyce gospodarczej.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.17
PDF

Bibliografia

Balzarova, M.A., Castka, P. (2012), Stakeholders' Influence and Contribution to Social Standards Development: The Case of Multiple Stakeholder Approach to ISO26000 Development, Journal of Business Ethics 111(2): 265-279.

Hahn, R. (2013), ISO 26000 and the Standardization of Strategic Management Processes for Sustainability and Corporate Social Responsibility, Business Strategy and the Environment 22(7): 442-455.

https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000 [dostęp: 19.06.2017].

International Organizaton for Standardization (2010), ISO 26000 Społeczna Odpowiedzialność, Switzerland 2010.

Moratis, L. (2014), ISO 26000: three CSR messages for management education, Journal of Corporate Citizenship 53: 77-90.

Moratis, L. (2016), Out of the ordinary? Appraising ISO 26000’s CSR definition, International Journal of Law and Management 58(1): 26-47.

Rojek-Nowosielska, M. (2014), Corporate social responsibility level – theoretical approach, Management 18(1): 34-42.

Sethi, S.P., Rovenpor, J.L., Demir, M. (2017), Enhancing the Quality of Reporting in Corporate Social Responsibility Guidance Documents: The Roles of ISO 26000, Global Reporting Initiative and CSR-Sustainability Monitor, Business and Society Review, 122(2):139-163.