Konstytucja RP a waluta euro
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

waluta euro
konstytucja
suwerenność
rozwój

Jak cytować

Łączkowski, W. (2017). Konstytucja RP a waluta euro. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 11–15. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.2

Liczba wyświetleń: 711


Liczba pobrań: 2496

Abstrakt

Przystąpienie Polski do strefy euro może być dla niej korzystne z wielu powodów. Przede wszystkim oznaczałoby dołączenie do grupy państw, które mają decydujący wpływ na dalsze losy Europy. Polska nie tylko zwiększyłaby realny wpływ na najważniejsze decyzje dotyczące naszego kontynentu, lecz także uzyskałaby przez to większy wpływ na gwarancje swojego bezpieczeństwa. Ponadto za przyjęciem wspólnej waluty przemawiają względy ekonomiczne, umożliwiające szybszy rozwój gospodarczy oraz przyspieszenie wyrównywania różnic w poziomie życia Polaków i obywateli najwyżej rozwiniętych państw świata. Przyjęcia wspólnej waluty nie należy mylić z utratą lub ograniczaniem suwerenności oraz z zagrożeniami dla wartości kulturowych. Przygotowania do przystąpienia do strefy euro wymagają licznych działań, w tym nowelizacji Konstytucji.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.2
PDF
PDF (English)