Konstytucja RP a waluta euro

Main Article Content

Wojciech Łączkowski

Abstrakt

Przystąpienie Polski do strefy euro może być dla niej korzystne z wielu powodów. Przede wszystkim oznaczałoby dołączenie do grupy państw, które mają decydujący wpływ na dalsze losy Europy. Polska nie tylko zwiększyłaby realny wpływ na najważniejsze decyzje dotyczące naszego kontynentu, lecz także uzyskałaby przez to większy wpływ na gwarancje swojego bezpieczeństwa. Ponadto za przyjęciem wspólnej waluty przemawiają względy ekonomiczne, umożliwiające szybszy rozwój gospodarczy oraz przyspieszenie wyrównywania różnic w poziomie życia Polaków i obywateli najwyżej rozwiniętych państw świata. Przyjęcia wspólnej waluty nie należy mylić z utratą lub ograniczaniem suwerenności oraz z zagrożeniami dla wartości kulturowych. Przygotowania do przystąpienia do strefy euro wymagają licznych działań, w tym nowelizacji Konstytucji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łączkowski, W. (2017). Konstytucja RP a waluta euro. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 11-15. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.2
Dział
ARTYKUŁY