Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja
PDF

Słowa kluczowe

decentralizacja
samorząd terytorialny
reforma samorządowa
zbiorowości terytorialne
podmiotowość

Jak cytować

Nowak, red. nauk. M., Śliwa, red. nauk. P., Szczepański, głos w dyskusji M. S., Piróg, głos w dyskusji T., Kotarski, głos w dyskusji H., & Majcherkiewicz, glos w dyskusji T. (2017). Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 241–252. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.19

Liczba wyświetleń: 258


Liczba pobrań: 426

Abstrakt

Ostatnie wybory w Polsce mocno zmieniły sytuację polityczną. Nowe władze przystąpiły do realizacji licznych reform. Wiele z nich wzbudziło duże kontrowersje. Dotyczy to także zapowiedzi związanych ze zmianami w systemie samorządu terytorialnego. Artykuł można potraktować jako zaproszenie do dyskusji na temat przyszłości samorządności terytorialnej w Polsce. Zawiera wypowiedzi sześciu socjologów zajmujących się problematyką samorządową. Były one inspirowane trzema pytaniami, które dotyczyły: (1) bilansu polskiej reformy samorządowej, (2) problemów funkcjonowania samorządów, (3) oceny przebiegu dyskusji poświęconej zapowiedzianym zmianom. Wypowiedzi (odpowiedzi na pytania) opierają się na kompetencjach badaczy i ich doświadczeniu badawczym, są zatem w większym stopniu odwzorowaniem wiedzy naukowej i doświadczeń badawczych niż opinii, czy światopoglądu, które właściwe są dyskursowi publicznemu.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.19
PDF

Bibliografia

Gilowska, Z. (1998). Decentralizacja systemu budżetowego jako warunek konieczny zasady subsydiarności, [w:] Dariusz Milczarek (red.), Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 173-181.

Hausner, J., Bober, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., Zawicki, M. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.