Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja

Main Article Content

red. nauk. Marek Nowak
red. nauk. Paweł Śliwa
głos w dyskusji Marek S. Szczepański
głos w dyskusji Tomasz Piróg
głos w dyskusji Hubert Kotarski
glos w dyskusji Tatiana Majcherkiewicz

Abstrakt

Ostatnie wybory w Polsce mocno zmieniły sytuację polityczną. Nowe władze przystąpiły do realizacji licznych reform. Wiele z nich wzbudziło duże kontrowersje. Dotyczy to także zapowiedzi związanych ze zmianami w systemie samorządu terytorialnego. Artykuł można potraktować jako zaproszenie do dyskusji na temat przyszłości samorządności terytorialnej w Polsce. Zawiera wypowiedzi sześciu socjologów zajmujących się problematyką samorządową. Były one inspirowane trzema pytaniami, które dotyczyły: (1) bilansu polskiej reformy samorządowej, (2) problemów funkcjonowania samorządów, (3) oceny przebiegu dyskusji poświęconej zapowiedzianym zmianom. Wypowiedzi (odpowiedzi na pytania) opierają się na kompetencjach badaczy i ich doświadczeniu badawczym, są zatem w większym stopniu odwzorowaniem wiedzy naukowej i doświadczeń badawczych niż opinii, czy światopoglądu, które właściwe są dyskursowi publicznemu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak, red. nauk. M., Śliwa, red. nauk. P., Szczepański, głos w dyskusji M. S., Piróg, głos w dyskusji T., Kotarski, głos w dyskusji H., & Majcherkiewicz, glos w dyskusji T. (2017). Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 241-252. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.19
Dział
* * *

Bibliografia

  1. Gilowska, Z. (1998). Decentralizacja systemu budżetowego jako warunek konieczny zasady subsydiarności, [w:] Dariusz Milczarek (red.), Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 173-181.
  2. Hausner, J., Bober, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., Zawicki, M. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.