Piotr Szymaniec, Koncepcje wolności religijnej. Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej

Main Article Content

Maria Zmierczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zmierczak, M. (2017). Piotr Szymaniec, Koncepcje wolności religijnej. Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 267-269. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.21
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA