Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Main Article Content

Bogdan Dolnicki
Roman Marchaj

Abstrakt

Uchwalenie 9 marca 2017 r. ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim wieńczy wieloletni proces tworzenia regulacji prawnych określających tryb oraz zasady funkcjonowania metropolii. Ustawodawca posługuje się terminem „związek metropolitalny”. W praktyce rodzić to może szereg komplikacji z uwagi na podobieństwo nazwy do związku komunalnego. „Związek metropolitalny” nie jest jednak związkiem komunalnym w rozumieniu ustaw samorządowych. Niedopuszczalne jest nawet odpowiednie stosowanie do niego przepisów o związkach międzygminnych, powiatów czy powiatowo-gminnych. Mamy zatem do czynienia z nową instytucją samorządu terytorialnego, której utworzenie nie zmieni sposobu funkcjonowania jednostek zasadniczego podziału terytorialnego na obszarze aglomeracji górnośląskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dolnicki, B., & Marchaj, R. (2017). Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 73-89. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bąkowski, T. (red.), (2016), Ustawa o związku metropolitalnym. Komentarz, Warszawa.
 2. Boć, J. (red.), (2002), Administracja publiczna, Wrocław: 172-177.
 3. Dolnicki, B. (2010), Ustrój metropolii – współczesne koncepcje, Administracja Publiczna, Studia Krajowe i Międzynarodowe 2(16) 2010: 187-206.
 4. Dolnicki, B. (2016), Samorząd terytorialny, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Dolnicki, B. (2017), Indywidualny akt normatywny, Przegląd Prawa Publicznego 6: 56-64.
 6. Kisała, W., Stępiński, B. (2013), Rola obszarów metropolitalnych w rozwoju regionalnym w opinii władz samorządowych, Samorząd Terytorialny 23(10): 29-48.
 7. Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2013), Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie, Samorząd Terytorialny 23(4): 5-21.
 8. Maciejewska, B., Kozek, B. (2011), Czy metropolia Silesia może się rozwijać w sposób zrównoważony, [w:] Szwed, D., Maciejewska, B., Zrównoważony rozwój metropolii Silesia, Fundacja Przestrzeni Dialogu, Gdańsk: 22-39.
 9. Mantey D. (2013), Potrzeba zintegrowania zarządzenia miastami i obszarami metropolitalnymi, Samorząd Terytorialny 23(6): 5-14.
 10. Tetra, M. (2001), [w:] Niewiadomski, Z. (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz-Warszawa: 253-259.
 11. Wronkowska, S. (2005), Model rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustaw w świetle konstytucji i praktyki, [w:] Szmyt, A. (red.), Warszawa: 77-93.