Pressto.

Nagłowek strony

Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja

red. nauk. Marek Nowak, Paweł Śliwa

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.19

Abstrakt


Ostatnie wybory w Polsce mocno zmieniły sytuację polityczną. Nowe władze przystąpiły do realizacji licznych reform. Wiele z nich wzbudziło duże kontrowersje. Dotyczy to także zapowiedzi związanych ze zmianami w systemie samorządu terytorialnego. Artykuł można potraktować jako zaproszenie do dyskusji na temat przyszłości samorządności terytorialnej w Polsce. Zawiera wypowiedzi sześciu socjologów zajmujących się problematyką samorządową. Były one inspirowane trzema pytaniami, które dotyczyły: (1) bilansu polskiej reformy samorządowej, (2) problemów funkcjonowania samorządów, (3) oceny przebiegu dyskusji poświęconej zapowiedzianym zmianom. Wypowiedzi (odpowiedzi na pytania) opierają się na kompetencjach badaczy i ich doświadczeniu badawczym, są zatem w większym stopniu odwzorowaniem wiedzy naukowej i doświadczeń badawczych niż opinii, czy światopoglądu, które właściwe są dyskursowi publicznemu.


Słowa kluczowe


decentralizacja; samorząd terytorialny; reforma samorządowa; zbiorowości terytorialne; podmiotowość

Pełny tekst:

Bibliografia


Gilowska, Z. (1998). Decentralizacja systemu budżetowego jako warunek konieczny zasady subsydiarności, [w:] Dariusz Milczarek (red.), Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 173-181.

Hausner, J., Bober, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., Zawicki, M. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 19 PDF - 20

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.