Pressto.

Nagłowek strony

Rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny bez nieuzasadnionej zwłoki

Wojciech Piątek

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.5

Abstrakt


Jednym z elementów prawa do sądu jest jego realizacja w rozsądnym terminie. Przedmiotem opracowania jest analiza tego warunku w działalności orzeczniczej polskich sądów administracyjnych. Działalność ta została poddana analizie zarówno z punktu widzenia dostępnych materiałów statystycznych, z których wynika stopniowo rosnący wpływ skarg i skarg kasacyjnych, jak i regulacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W pracy sformułowana została umiarkowanie pozytywna ocena sprawności postępowania sądowoadministracyjnego. O ile przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi postępowanie toczy się stosunkowo szybko, o tyle aktualnie wysiłki powinny zostać skupione na zapewnieniu zbliżonego poziomu szybkości działania NSA.


Słowa kluczowe


postępowanie sądowoadministracyjne; szybkość postępowania; dwuinstancyjność postępowania; wyrok; nadużycie prawa

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 47 PDF - 62

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.