Pressto.

Nagłowek strony

Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych w świetle koncepcji teoretycznych

Albert Trąpczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.12

Abstrakt


Głównym celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie, które z wybranych teorii odnoszących się do zjawiska niedowartościowania pierwotnych ofert publicznych znajdują praktyczne potwierdzenie na polskim rynku akcyjnym. W tym celu przeprowadzono badanie czynników wpływających na niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych dokonanych w latach 2007-2016 na rynku polskim. Wykazało ono, że przeciętne niedowartościowanie ofert publicznych wyniosło 7,89%, co stanowi wynik wyraźnie niższy od uzyskanych we wcześniejszych badaniach. W analizowanym okresie głównym czynnikiem niedowartościowania ofert publicznych w Polsce okazała się asymetria informacji opisana zmienną redukcji zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych. Pozwoliło to potwierdzić praktyczne znaczenie teorii winner’s curse zaproponowanej przez Kevina Rocka. Wyniki nie dały podstaw do odrzucenia hipotezy dotyczącej pozytywnego wpływu struktury oferty na skalę jej niedowartościowania, co z kolei stanowi potwierdzenie kolejnej teorii asymetrii informacji sformułowanej przez Lawrence’a Benveniste’a i Paula Spindta. Ponadto potwierdzenie znalazła hipoteza rozgrzanego rynku wskazująca, że poziom niedowartościowania ofert publicznych wzrasta w warunkach sprzyjającej koniunktury rynkowej. W toku badania odrzucono natomiast hipotezę dotyczącą wyższego niedowartościowania ofert związanych z procesami prywatyzacji, jak również hipotezę mówiącą o dodatnim wpływie wielkości oferty na wysokość stopy zwrotu w dniu debiutu.


Słowa kluczowe


niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych; finanse przedsiębiorstw; emisja akcji; debiut giełdowy

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 36 PDF - 53

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.