Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article deals with the educator teacher and his work in the Salesian schools since the beginning of the school year to 1939. The daily pedagogical work of teachers was associated with in shaping the intellect, character and religiousness live of the students. Many examples taken from the history of the Salesian schools indicate that the Salesian activity brought good educational results during the Partitions, as well as during World War I or the inter-war period. The social context in which the Poles lived indicated the necessity of raising the culture of the Polish society. This activity was carried out by the Salesian priests and Salesian brothers. Co workers were also invited to cooperate. The necessity of education and training allowed for the openings of schools, but also other institutions, the dormitories, educational institutions, oratories or parishes. There were always children and young people as subjects of the work the Salesians. In education, teachers used the „Pedagogical triad”, based on reason, religion, and love-flowing from the preventive system left by St. John Bosco. It was precisely the „triad” that became the syncretism of the values and strategies proposed learners in the educative process.

Słowa kluczowe

Salesian schools Catholic education Salesians pedagogy of religion religious education Salesian schools Catholic education Salesians pedagogy of religion religious education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wierzbicki SDB, M. S. (2017). Nauczyciele wychowawcy polskich szkół salezjańskich w okresie od 1898 do 1939 roku. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 43–56. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.3

Referencje

 1. lat działalności salezjanów w Polsce. Księga Pamiątkowa, pod red. R. Popowskiego, S. Wilka, M. Lewko, Łódź – Kraków 1974.
 2. AKMKr, 202 Salezjanie, Kard. Puzyna do ks. Rua 19 VI 1897 r.
 3. Archiwum Inspektoriane Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, B, 2383 Oświęcim, Historia Zakładu 1911–1918.
 4. Associazione Cooperatori Salesiani, Regolamento di vita apostolica, Roma 1986.
 5. Aubry J., Pomocnik Salezjański konkretne powołanie w Kościele, Rzym 1972.
 6. Bojarska T., Ucho igielne, Warszawa 1983.
 7. Bosco G., Il sistema preventivo nella educazione della gioventù, Leumann (To) 2000.
 8. Bosco G., Memorie dell’oratorio di s. Francesco di Sales dal 1815 al 1855, Roma 1991.
 9. Bosco G., Sistema preventivo nella educazione della gioventù, w: G. Bosco, Scritti pedagogici e spirituali, red. J. Borrego, P. Braido, A. Ferreire da Silva, F. Motto, J.M. Prellezzo, Roma 1987, s. 165–174.
 10. Bosko J., Wspomnienia Oratorium, Warszawa 2002.
 11. Braido P., L’esperienza pedagogica di don Bosco, Rzym 1988.
 12. Ceria E., Memorie Biografiche, t. 18, Torino 1937, s. 30; t. 11, s. 71–73; 18, s. 468; 18, s. 803–804.
 13. D’Espiney K., Ksiądz Bosko, Lwów 1886.
 14. Desramaut F., Il pensiero missionario di Don Bosco. Dagli scritti e discorsi del 1870–1855, w: Missioni salesiane 1875–1975, Studi in occasione del Centenario, (=Pubblicazioni del CSSMS, Sudi e ricerche, 3), red. P. Scotti, Rzym 1977, s. 55.
 15. Draus J., Terlecki R., Historia wychowania, t. 2, Kraków 2005.
 16. Frużyński A., Początki salezjanów w Polsce, Kraków, mps, s. 177–178.
 17. Gątkowski J. N., Rys historyczny księstwa oświęcimskiego i zamorskiego, Lwów 1867.
 18. Hlond A., Przemówienie z okazji obłóczyn nowicjuszów Tow. Salezjańskiego w Czerwińsku 30 X 1946, „Pokłosie Salezjańskie” R. 24: 1946, nr 3, s. 54–55.
 19. Kaliński L., Rodzina Salezjańska w Polsce. Wykaz domów i osób, Warszawa 1988, s. 79–80.
 20. Konieczny J., A servizio di Dio, della Chiesa e della Patria. Il Servo di Dio Card. August Hlond (1881–1948), Rzym 1999.
 21. Krawiec J., Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich, Kraków 2004.
 22. Ksiądz Jan Bosko – jego żywot i czyny podług różnych źródeł, opracowany przez L. Noela, Poznań 1887.
 23. Ksiądz Bosko a Polacy, „Wiadomości Salezjańskie” 13 (1909), s. 37; Ksiądz Bosko opiekun i nauczyciel sierot, Warszawa, 1886.
 24. Kustra Cz., Pedagogika narodu polskiego w świetle narodów Europy w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912), w: Duchowość Europy, pod red. S. Urbańskiego i M. Szymuli, Warszawa 2001, s. 307–325.
 25. Kustra Cz., Pedagogika życia zakonnego w świetle pism ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912), Marki 1999.
 26. Kustra Cz., Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912), Toruń, 2002.
 27. Kustra Cz., Znaczenie pokory w wychowaniu chrześcijańskim w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912), Toruń, 1998; 2002.
 28. Pływaczyk S., August Hlond – Salezjanin, „Pokłosie Salezjańskie” 26 (1948), s. 254.
 29. Prellezo J. M., Sistema educativo ed esperienza oratoriana di Don Bosco, Torino 2000.
 30. Program życia salezjanów księdza Bosko. Przewodnik po lekturze Konstytucji salezjańskich, Kraków 1997.
 31. Stachura M., Wszedł między lud. Rzecz o słudze Bożym ks. Bronisławie Markiewiczu, Warszawa 1981.
 32. Styrna S., Zgromadzenie Salezjańskie w Polsce w poszukiwaniu form odpowiedzi na potrzeby wychowawcze i duszpasterskie w latach 1898–1974, w: 75 lat działalności Salezjanów w Polsce,
 33. Łódź-Kraków 1974, s. 33.
 34. Szafarski M., Salezjański Pomocnik Kościoła, „Nostra” 1 (1978).
 35. Szczerba K., Salezjańskie szkoły zawodowe w Polsce 1901–1939, Lublin 1973 (mps).
 36. Szelągowski A., Historia nowożytna, Warszawa, Kraków 1921.
 37. Szmidt S., Święci, Błogosławieni, Słudzy Boży Rodziny Salezjańskiej, Warszawa 1997.
 38. Ślósarczyk J., August Czartoryski, Warszawa 1931.
 39. Ślósarczyk J., Historia Prowincji św. Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. 1–7, Pogrzebie, 1960–1969 (mps).
 40. Ślósarczyk J., Historia Prowincji świętego Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. I–VII, Pogrzebień 1966 (mps).
 41. Świda A., Towarzystwo Salezjańskie. Rys historyczny, Kraków 1984.
 42. Trawiński F., Pokłosie z naszych domów, „Wiadomości Salezjańskie” 2/1898 nr 12, s. 318–319.
 43. Uroczyste poświęcenie inauguracyjne Pierwszego na ziemi Polskiej Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu, „Wiadomości Salezjańskie” 5(1901) nr 12, s. 253–258.
 44. Uroczyste poświęcenie inauguracyjne Pierwszego na ziemi Polskiej Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu, „Wiadomości Salezjańskie” 6(1902) nr 1, s. 9–12.
 45. Wirth M., Da Don Bosco ai nostri giorni. Tra storia e nuove sfide (1815–2000), Roma, 2000.
 46. Za Księdzem Bosko Ojcem i Nauczycielem Młodzieży – po stu latach, red. Dziubiński M., Kraków 1998, s. 25.
 47. Zimniak S., Salesiani nella Mitteleuropa. Prehistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sales (1868 ca. – 1919), Roma 1997.
 48. Związek Pomocników Salezjańskich, „Wiadomości Salezjańskie” 11(1907), s. 64.
 49. Żurek W., Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900–1963. Rozwój i organizacja, Lublin 1996.