Treść głównego artykułu

Abstrakt

Idea współdziałania wychowawczego rodziny i szkoły w Europie Zachodniej oraz na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jakubiak, K. (1996). Idea współdziałania wychowawczego rodziny i szkoły w Europie Zachodniej oraz na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 24–31. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.3