Treść głównego artykułu

Abstrakt

W rocznicę wydarzeń wrzesińskich i strajków szkolnych w zaborze pruskim

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jamrożek, W. (1996). W rocznicę wydarzeń wrzesińskich i strajków szkolnych w zaborze pruskim. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 35–37. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.5

Referencje

  1. Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918, praca zbiór, pod red. S. Michalskiego, Warszawa 1982.
  2. L. Gomolec, Strajki szkolne w Poznańskiem w latach 1901-1907, Poznań 1956.
  3. L. Gomolec, We Wrześni przed sześćdziesięciu laty 1901-1961, Poznań 1961.
  4. M. Jabczyński, Walka dziatwy polskiej z pruską szkolą, Poznań 1930.
  5. M. Konopnicka, Wiersze wybrane, wyb. i wstęp A. Kamieńskiej, Warszawa 1974.
  6. S. Truchim, Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915, Tom II, Łódź 1968.
  7. L. Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973.
  8. Wydarzenia wrzesińskie w roku 1901, praca zbiór, pod red. Z. Grota, Poznań 1964.