Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

W rocznicę wydarzeń wrzesińskich i strajków szkolnych w zaborze pruskim

Wiesław Jamrożek

DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.5

Abstrakt


W rocznicę wydarzeń wrzesińskich i strajków szkolnych w zaborze pruskim


Pełny tekst:

Bibliografia


Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918, praca zbiór, pod red. S. Michalskiego, Warszawa 1982.

L. Gomolec, Strajki szkolne w Poznańskiem w latach 1901-1907, Poznań 1956.

L. Gomolec, We Wrześni przed sześćdziesięciu laty 1901-1961, Poznań 1961.

M. Jabczyński, Walka dziatwy polskiej z pruską szkolą, Poznań 1930.

M. Konopnicka, Wiersze wybrane, wyb. i wstęp A. Kamieńskiej, Warszawa 1974.

S. Truchim, Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915, Tom II, Łódź 1968.

L. Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973.

Wydarzenia wrzesińskie w roku 1901, praca zbiór, pod red. Z. Grota, Poznań 1964.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

AltmetricCopyright (c) 2018 Wiesław Jamrożek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.