Treść głównego artykułu

Abstrakt

Galicja i jej dziedzictwo. Tom III pt. Nauka i oświata, red. A. Meissner i J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 286.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jamrożek, W. (1996). Galicja i jej dziedzictwo. Tom III pt. Nauka i oświata, red. A. Meissner i J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 286. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 57–58. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.12