Treść głównego artykułu

Abstrakt

Międzynarodowa konferencja naukowa: „Myśl edukacyjna w Galicji 1772-1918. Ciągłość i zmiana” Rzeszów 27-29 IV 1995

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szulakiewicz, W. (1996). Międzynarodowa konferencja naukowa: „Myśl edukacyjna w Galicji 1772-1918. Ciągłość i zmiana” Rzeszów 27-29 IV 1995. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 75–76. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.25