Treść głównego artykułu

Abstrakt

„Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej” Mąchocice-Ameliówka kolo Kielc, 18-20 maja 1995 r.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kaczmarek, K. (1996). „Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej” Mąchocice-Ameliówka kolo Kielc, 18-20 maja 1995 r. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 76–77. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.26