Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jamrożek, W. (2005). Antoni Smołalski, Pedeutologia historyczna, Wydawnictwo MarMar Marian Kaczorowski, Wrocław 2006, ss. 147. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 144-145. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.20