Treść głównego artykułu

Abstrakt

Construction of elementary (people’s) schools in Galicia and the Kingdom of Poland as discussed in periodicals published at the turn of the 19th and the 20th centuryAmong the numerous pieces of information pertaining to the social life of the population of the Kingdom of Poland and Galicia a number of notes and articles about the necessity to undertake the construction of schools were published. The authors would frequently mention the outrageous conditions in which children were forced to study, the lack of flats for teachers, and the failure to follow the rules of hygiene in schools. It was argued that combating illiteracy could bring positive results by securing the proper conditions for raising and educating all school-age children. Discussions in the press covered examples of local initiatives aimed at building schools, as well as ways of making the local communities of villages and towns more active.

Słowa kluczowe

people’s school construction of schools

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Walasek, S. (2015). Budownictwo szkół elementarnych (ludowych) w Galicji i Królestwie Polskim na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (33), 41-56. https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.3

Bibliografia

 1. Baranowski B.A., Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju liczebnym od roku 1868 do roku 1909 z uwzględnieniem stosunków higienicznych. Lwów 1911.
 2. Brzeziński M., Projekt budynku szkoły wiejskiej, „Szkoła Polska” 1906, nr 4.
 3. Brzeziński M., Projekt szkoły ludowej prywatnej dla Królestwa Polskiego, „Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej” 1905, nr 11.
 4. Budowa bez odpowiedniego fundamentu, „Gazeta Samborska” 1896, nr 1.
 5. Budowa szkół ludowych, „Przewodnik Oświatowy” 1907.
 6. Budowa szkół ludowych, „Przyjaciel Ludu” 1912, nr 7.
 7. Budynki szkolne a higiena, „Ziemia Przemyska” 1913, nr 3.
 8. Budynki szkolne, „Szkoła” 1901, nr 1.
 9. Dobrzyński E., Projekt taniego domu dla szkółek ludowych w Królestwie Polskim, „Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej” 1905, nr 12.
 10. Fundusz pożyczkowy na budowę szkół, „Krakus” 1892, nr 41.
 11. G. R., Oświata ludu w guberni radomskiej, „Gazeta Radomska” 1888, nr 69.
 12. Galkiewicz J., O budowaniu szkół, „Przyjaciel Ludu” 1912, nr 8.
 13. Haładej J., O szkoły, „Przyjaciel Ludu” 1909, nr 16.
 14. Holewiński J., O budowie i urządzaniu szkół. Podręcznik praktyczny, Warszawa 1908.
 15. Kopczyński S., Stan spółczesny higieny szkolnej w Królestwie Polskim, „Sprawy Szkolne” 1908, nr 2.
 16. Korespondencja. Z miast. Umieszczenie samborskich szkół ludowych, „Gazeta Samborska” 1896, nr 5.
 17. Krempa F., Budowa szkół, „Przyjaciel Ludu” 1911, nr 6.
 18. Kronika, „Gazeta Stryjska” 1893, nr 5.
 19. Kronika, „Kurier Drohobycki” 1889, nr 4.
 20. Kronika, „Związek Chłopski” 1895, nr 13.
 21. Kronika. „Gazeta Samborska” 1906, nr 26.
 22. Kronika. Budowa nowych szkół, „Związek Chłopski” 1894, nr 6.
 23. Kronika. Szkoła żeńska nowa, „Głos Rzeszowski” 1898, nr 14.
 24. Kucharzewski J., Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracji, Warszawa 1911.
 25. Kwestia budynków szkolnych, „Ziemia Przemyska” 1913, nr 2.
 26. Nowa Rada szkolna miejscowa w Stryju, „Gazeta Stryjska” 1893, nr 4.
 27. Nowy budynek szkolny, „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1261.
 28. Plany wiejskich budynków szkolnych, „Szkoła” 1901, nr 2.
 29. Refleksje ze zjazdu TSL, „Głos Rzeszowski” 1907, nr 29.
 30. Sprawa nie cierpiąca zwłoki, „Kurier Jarosławski” 1893, nr 7.
 31. Sprawozdanie miejskiego biura sanitarnego w Rzeszowie za r. 1906, „Głos Rzeszowski” 1907, nr 24.
 32. Sprawy krajowe, Fundusz pożyczkowy na budowę szkół, „Krakus” 1892, nr 35.
 33. Szkoła na Podhalu, „Gazeta Podhalańska” 1913, nr 2.
 34. Szkoły ludowe pospolite a wydziałowe męskie, „Głos Rzeszowski” 1901, nr 42.
 35. Szkoły miejskie w Rzeszowie (Przyczynek do nędznej gospodarki), „Głos Rzeszowski” 1904, nr 1.
 36. TSL. Konkurs na budynek szkolny, „Goniec Jarosławski” 1906, nr 34.
 37. W.O., Powiat stanisławowski w cyfrach, „Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej” 1905.
 38. Wiadomości potoczne, „Rodzina i Szkola” 1902, nr 8.
 39. Wiadomości potoczne, „Rodzina i Szkoła” 1902, nr 2.
 40. Z Rady miejskiej, „Gazeta Samborska” 1908, nr 24.
 41. Z ruchu kół, „Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej” 1901, nr 6.
 42. Z Samborskiej Rady Powiatowej, „Gazeta Samborska” 1906, nr 43.
 43. Z Zarządu Głównego, „Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej” 1901, nr 7. Z., W sprawie gmachów szkolnych, „Wychowanie w domu” 1911, t. 2.