Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kabacińska-Łuczak, K. (2015). Maria Chodkowska, Renata Bednarz-Grzybek, Twórczość i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka w kontekście teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 29. Biuletyn Historii Wychowania, (33), 157-161. https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.11